Budoklubben Yoi Mullsjö


MÅNDAG
judo (8-14år)

18:00-19:30

Ivar Nilsson

judo (från 14år)

19:30-21:00

Ivar Nilsson
Andreas Wällstedt

ONSDAG
judo (8-14år)

18:00-19:30

Ivar Nilsson

judo (från 14år)

19:30-21:00

Ivar Nilsson
Andreas Wällstedt

LÖRDAG
lattjo-matt-
lajban
(3-7år)

10:00-11:00

Glenn Bardh
Ivar Nilsson
Anna Zetterberg