STYRELSEN
styrelsen | protokoll

Styrelse 2022
Ordförande Ivar Nilsson
Sekreterare Tuija Kilian
Kassör Glenn Bardh
Ledamot Sofia Vesterman
Ledamot Emil Spörk Tellfjord
Ledamot Ömer-can Sen
Suppleant Sören Forsberg
Suppleant Elin Wikenmark
Andra poster
Huvudtränare
Judo
Ju Jutsu
Ivar Nilsson
Glenn Bardh
Revisor Helena Wedman
Webmaster
Andreas Wällstedt
Ivar Nilsson
Lokalfogde Ivar Nilsson
PR/Media Vakant
Valberedning
Tom Svensson (sammankallande)
Tobias Ståhl
Johan Westh