Styrelsemöte 4
2006-05-21
Närvarande
Petri Teileri
Glenn Bardh
Andreas Wällstedt
Ivar Nilsson
Kristina Karlsson
 1. Mötets öppnande

 2. Mötet öppnades av ordföranden kl 17:00

 3. Godkännande av dagordning

 4. Dagordningen godkändes efter justering.

 5. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet

 6. Till ordförande valdes Petri Teileri, till sekreterare Andreas Wällstedt och till justeringsman Kristina Carlsson

 7. Rapporter
 8. A. Kassörens rapport

  Vi har 49.775,39 kr på kontot

  61 betalande medlemmar för våren. judo: 34 och ju jutsu: 27

  B. Judo sektionens rapport

  Alexander Johansen, Ida Bjursten, Tove Wiberg, Anni Lundgren, Sofie Wilkinsson och Sabina Halilovic har graderats till 5 mon 20/5

  Andreas Wällstedt representerade Jönköpings JK i DM småland och vann guldet i H-73 klassen.

  Sydcup 2 inställt pga för få anmälda.

  C. Ju jutsu sektionens rapport

  Andreas Wällstedt representerade klubben på Kaisho cup, en brazilian ju jutsu tävling i Helsingborg. Han tog silver.

  D. Övrig rapport

  Klubben har köpt in dräkter, Adidas Club, till ett rabatterat pris, 200:-/st. Även bälten har köpts in till en kostnad av 6311kr

  F. Försäljningsrapport

  Ej betalat:
  Dräkt 140 - Bo Pettersson (Philip/Josef)
  Kroppsskydd - Tony Petersson
  Dräkt 150 - Sofie Wilkinsson
  Dräkt 140 - Mikael Blomfeldt

 9. Föregående protokolls åtgärdslista

 10. §11.d) Försäljning - ej betalat
  Dräkt 140 - Bo Pettersson (Philip/Josef)
  Kroppsskydd - Tony Petersson

 11. Vårmarknad

 12. En utbetalning för deltagande på vårmarknaden har gjorts på 200kr.

 13. Kurser, läger och tävlingar

 14. Pingstläger i Frövi
  Ivar letar efter intressenter som vill åka.

 15. Övriga frågor

 16. A. Avslutning
  V.24 har vi avslutning. 18:00 på torsdagen. Ivar fixar lapp för avslutning och terminsstart för att dela ut till medlemmarna.
  V.34 kör vi igång med träningen igen efter sommaruppehållet.
  Upptakt kör vi v.33 på söndagen mellan 10:00-14:00

  B. Sommarträning
  Kör vi som vanligt 18:00-20:00 på onsdagar hela sommaren. Aktiviteter bla judo/ju jutsu, löpning eller bad.

 17. Nästa möte

 18. 12 augusti 14:00

 19. Mötets avslutande

 20. Ordföranden förklarade mötet avslutat 17:53


____________________________________
Petri Teileri, Ordförande


____________________________________
Kristina Carlsson, Justerare