VERKSAMHETSBERÄTTELSE BK YOI 2004

Styrelsen år 2004
Ordförande: Petri Teileri
Kassör: Glenn Bardh
Sekreterare: Janet Hultman
Ledmöter Ivar Nilsson
Fredrik Lövstål
Eddie Tisma
Suppleanter Hanna Rehnkvist
Patrik Håkansson

Övriga poster
Revisor: Andreas Wällstedt
Valberedning: Gimmy Brånn
Lokalfogde Ivar Nilsson

Ledare/tränare
Ivar Nilsson (Huvudtränare judo)
Andreas Wällstedt (judo)
Janet Hultman (judo)
Eddie Tisma (judo)
Simon Ydman (judo)
Hanna Rehnkvist (judo)

Glenn Bardh (Huvudtränare ju jutsu)
Petri Teileri (ju jutsu)
Mikael Kilén (ju jutsu)
Fredrik Lövstål (ju jutsu)
Therese Stjernberg (ju jutsu)

 • Styrelsen har haft nio stycken protokollförda sammanträden
 • Medlemmar klubben har haft under 2004 uppstiger till 77 stycken varav 36 judo och 41 jujutsu.
 • Gradering
  Ju jutsu
  Till gult mon:
  Patrik Larsson Utas, Clara Asp, Kajsa Asp, Sebastian Jonsson, Stefan Jonsson och Arvid Olander, Frank Anderssen, Gustav Ålgren, Glenn Brian Anderssen och Matilda Stenholm.
  Till oranget mon:
  Lisa Jonsson, Rickard Svensson, Jesper Svensson, Jenny Arvidsson, Rebecka Arvidsson, Martin Lilja, Ena Crkvencic, Disa Rydén.
  Till Grönt mon:
  Martin Hjärtkvist, Mattias Olofsson, Linnea Linder
  Till blått mon:
  Andre Rydén
  Till gult kyu:
  Olof Olander, Tommy Andersson, Christer Granlien, Max Lucas och Joakim Rzepka.
  Till oranget kyu:
  Åsa Hammarström, Fredrik Lövstål, Janet Hultman, Andreas Wällstedt, Niklas Johansson, Oskar Mikaelsson, Patrik Håkansson, Petri Granlien, Therese Stjernberg

  Judo
  Till gult mon:
  Amanda Brolin, Emil Gustavsson, Tim Weterek Andersson, Natalie Cronwald, Felix Johansson och Linnea Linder.
  Till oranget mon:
  Elias Wändahl, Edvin Gyllensvan och Philip Klarén.
  Till gult kyu:
  Alexandra Passynkova, Therese Stjernberg och Leif Viio.
  Till 2 DAN:
  Ivar Nilsson

  Utbildning
  Domarkurs i Borås
  Andreas Wällstedt och Ivar Nilsson var iväg på en domarutbildning i Borås den 10-11/1.
  Barn D instruktörskurs
  Petri Teileri och Mikael Kilén har varit på en Barn D instruktörskurs i Jönköping.
  MTU (Motionstränarutbildning)
  I samband med Pingstlägret i Frövi, den 29-31 Maj, hölls en MTU-kurs. Andreas Wällstedt och Janet Hultman deltog.
  Domarfortbildning
  Andreas Wällstedt och Janet Hultman deltog i en domarfortbildning den 13/11.
  D-licens
  Andreas Wällstedt har tagit en domare D-licens, den 13/11. Han dömde upp på Judits pokal 4.

  Läger
  Tävlingsläger i Borås
  Simon Ydman, Eddie Tisma och Janet Hultman deltog på ett tränings -tävlingsläger i Borås den 20-21/3.
  Pingstlägret i Frövi
  Ivar Nilsson, Andreas Wällstedt och Janet Hultman var där, men i andra syften. Janet och Andreas var på kurs och Ivar var där för att gradera sig.
  Vinterläger i Mullsjö den 3-4/1 2004
  Mycket bra uppslutning, 27 stycken barn var det sammanlagt, från både ju jutsun och judon. Glenn hade lyckats bra med sina matberäkningar. De aktiviteter som annordnades var mycket uppskattade! Även om det var lite kallt ute, när vi var vid pulkabacken och grillade korv. Överlag var lägret mycket lyckat!

  Katakurser
  Andreas Wällstedt och Eddie Tisma var på en katakurs den 17/1 i Malmö. Kursen innehöll Katame no Kata och Nage no Kata.

  Ivar Nilsson och Andreas Wällstedt deltog en fredag på Kata Academy i Landvetter.

  24-25/4 hade vi en katakurs i klubben. Då deltog från vår klubb; Ivar Nilsson, Andreas Wällstedt, Simon Ydman, Janet Hultman och Eddie Tisma. Kursens innehåll var Nage no Kata och Katame no Kata.

  Janet Hultman deltog på en katakurs den 21/8 i Landvetter. Kursen innehåll var Nage no Kata och Katame no Kata.

  Domaruppdrag
  Under 2004 har klubben haft 2 stycken aktiva domare, Andreas Wällstedt och Janet Hultman.
  1/5 Ippon cup - Andreas och Janet dömde
  30/10 GOG cup - Andreas och Janet dömde
  13/11 Judits pokal - Andreas och Janet dömde (Andreas tog sin D-licens)
  20/11 Ippon cup - Andreas och Janet dömde

  Arrangemang
  Kataläger 24-25/4
  Den 24-25 april arrangerade klubben ett kataläger. Andreas Wällstedt hade bjudit in Peter Martin 6 DAN (ordförande i RGK) och Hampus Dahlqvist 2 DAN, som instruktörer.
  Personer från 5 klubbar deltog totalt. Från bland annat Jönköpings judoklubb och Mölndal Judoklubb. Det kostade 400:- per person, om man ville delta båda dagarna. Max antal deltagare var 20 stycken och vi var totalt 16 stycken anmälda, varav 5 stycken var från vår klubb.
  Denna tillställning kostade klubben 397 :-, men det berodde på att våra egna klubbmedlemmar fick delta gratis. I övrigt var denna tillställning mycket lyckad.

  Ippon Cup i Mullsjö våren 1/5
  Vi hade 195 stycken anmälda och det var 188 stycken som slutligen tävlande. Återigen nytt rekord!
  Kostnader som vi fick lägga ut var:
  Medaljer 3 500 :-
  Domare 4 700:-
  vi köpte även in Ippon Cup t-shirts.
  För övrigt flöt tävlingen på mycket bra och var lyckad.
  Jönköpings Lokal post var även där och gjorde ett litet reportage om vår tävling.

  Ippon Cup i Habo hösten 20/11
  Det var inte mycket som strulade. Men vi började inte i utsatt tid, startade klockan 9.50 istället för 9.30. Ett positivt gensvar från folket som var där.
  Det var 148 tävlande, från 17 olika klubbar.
  Det enda som var lite kaotiskt, var att vi inte hade så mycket folk i sekretariatet. Alla som hjälpt till att arrangera tävlingen bjöds på pizza efteråt, som Ippon Cup förtjänsten skulle betala. Det gick på 750:-
  Domarkostnader på 4 010:-
  T-shirtarna kostade 1 250:-
  Kafeterian gick 601:- i förtjänst. Vi gick totalt cirka 5 000:- i förtjänst.

  Vårmarknad
  Vi deltog återigen på vårmarknaden och som vanlig var vi utanför biblioteket, vid fontänen. Ju jutsun började med en gradering vid 10.00 för barnen. Judon startade efter vid 12.00 med sin barngradering. Det var bra uppslutning från klubben med folk.

  Judo- och Ju jutsulektioner i skolor/fritids Judo Vi har haft judo uppe i Kronängsalen, för 3:or - 5:or, onsdagen den 10 mars, fredagen den 19 mars och måndagen den 22 mars. Årskurs 8 hade en allaktivitetsdag tisdagen den 30 november. Vi höll judolektioner med dem i klubben.
  Ju jutsu 18 oktober höll Glenn i ett pass för fritidsbarn, nere i lokalen.

  Julmiddag
  Den 19 december klockan 13.00 var det datum styrelsen och tränarna blev bjudna på julbord på frilufthotellet. Tre stycken från mjukjudon deltog också. En kostnad för klubben blev det på 3 345:-

  Ny webmaster för klubbens hemsida
  Klubbens hemsida har fått en ny webmaster; Andreas Wällstedt.

  Judogymnasiet
  Janet Hultman sökte till judogymnasiet uppe i Frövi. Hon var där och gjorde intagningsprov i januari och blev 2:a reserv.

  Årsmöte Västergötlands judoförbund
  Andreas Wällstedt och Janet Hultman var på årsmötet i Borås den 22 februari och representerade klubben.

  Tävling
  Syd Cup 1 i Kristianstad 7/2
  Janet Hultman och Andreas Wällstedt deltog. Andreas placerade sig på en 2:a plats.

  Syd Cup 2 i Staffanstorp 13/3
  Eddie Tisma, Simon Ydman, Janet Hultman och Andreas Wällstedt deltog. Andreas tog silver igen, Janet och Eddie tog brons.

  SM i Malmö 18/4
  Andreas Wällstedt var med och tävlade på SM. Tyvärr ingen placering.

  Ippon Cup i Mullsjö 1/5
  Andreas Wällstedt tog guld, Philip Klarén och Hanna Rehnkvist tog brons.

  Väst Cup 3 11/9
  Janet Hultman och Simon Ydman deltog på Väst Cup 3. Janet tog guld.

  GOG (gul orange grön) i Stenungssund 30/10
  Amanda Brolin och Joakim Henriksson deltog. De tog var sitt brons.

  Ippon cup i Habo 20/11
  Tävlande var: Amanda Brolin, Tim Wetterek, Philip Klarén, Joakim Henriksson, Simon Ydman, Eddie Tisma, Andreas Wällstedt och Ivar Nilsson.
  Andreas och Joakim tog guld
  Filip tog en silvermedalj och
  Eddie tog en bronsmedalj

  Väst Cup 4 i Stenungssund 27/11
  Tre stycken deltagare.
  Eddie tog guld
  Janet och Andreas tog varsin bronsmedalj

  Inköp
  Whiteboard
  Andreas Wällstedt fixade en Whiteboard åt klubben. (120x240) Den enda avgiften för klubben var en fraktkostnad på 200 kronor.
  Bollar
  Ivar Nilsson beställde två stycken stora gymnastikbollar med en kostnad på 755:- sammanlagt.
  Klubboveraller
  Klubben beställde in mellan 10-15 stycken klubboveraller, i storlekarna small, medium, large, x-large och xx-large. Med tryck på, kunde man köpa en overall för 250 :- Trycket var klubbloggan och "Budo klubb Yoi".
  Skylt
  Klubben köpte in en skylt som sattes upp på fasaden av framsidan av huset. Skylten kostade med tryck 5000:- + byggnadslov som kostade 800:-.
  Medicinbollar
  Medicinbollar köptes in till klubben, 2 stycken 3 kg och 2 stycken 5 kg.
  Flaggor
  Andreas Wällstedt skänkte en japansk- och en svenskflagga till klubben.

  Lokal
  Rörisolering
  Ivar Nilsson köpte in rörisolering som skydd för lamporna, till klubben.
  Galler
  Petri har skaffat fram galler som har sats upp vid alla fönster, förutom det stora fönstret i hörnet av lokalen, som är vår brandväg.
  Soffa
  Vi har fått en ny skinnsoffa som står nere i rummet innan omklädningsrummen. Soffan kommer ifrån Janet.

  Janet Hultman Sekreterare 2004

  Ordförandens slutord
  Ännu ett år har gått och det känns som om vi har börjat få en stabil grund nu med verksamheterna. Jujutsun har lyckats behålla och utöka antalet aktiva. Judo har väl inte riktigt samma stora antal men det stiger där med. Vi har lyckats genomföra två Ippon cup tävlingar under året och de har varit populära som vanligt. De tävlingar som våra judokas har varit med på har ju gott bra som vanligt. Jag hoppas att vi kan få igång en del tävlande i jujutsu nu med.
  Vi har fått till en del saker i lokalen men en del saker återstår att få i ordning på under 2005.
  2005 kommer nog att bli ett bra år för klubben med hänsyn till utövare och att det mixas en del mellan de båda stilarna, och det är bara bra det, enligt mig.

  Petri Teileri


  Ordförande: Petri Teileri
  Sekreterare: Janet Hultman
  Revisor: Andreas Wällstedt