Budoklubben Yoi's styrelsemöte nr 8 2004-11-28
Plats: Klubbens dojo
Tid: 13.39-15.13
Närvaro: Glenn Bardh
Petri Teileri
Fredrik Lövstål
Ivar Nilsson
Janet Hultman
Andreas Wällstedt
Eddie Tisma
 1. Mötets öppnande
  Mötet öppnas klockan 13.39 av ordförande Petri.

 2. Godkännade utav dagordningen
  Dagordningen godkänndes.

 3. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet
  Till ordförande och sekreterare valdes Petri och Janet.
  Eddie valdes till justerare att jämte ordförande justera
  protokollet.

 4. Rapporter
   A) Kassören:
   Vi har 75 324,99:- på kontot.
   Det är 31 stycken som har betalt medlemsavgift och träningsavgift
   från jujutsun och 16 stycken från judon.

   B) Judoansvariges:
   Judits Pokal, 13 november, var Andreas och Janet på och dömde. Andreas testades för distrisktslicens test, vilket han klarade.
   På Ippon Cup så var det 8 stycken tävlande från vår klubb. Det var Andreas, Eddie, Ivar, Filip, Tim, Amanda, Joakim och Simon. Det blev guld till Andreas och Joakim. Filip tog silver och Eddie tog brons. Vi hade också två stycken domare från klubben, som var Andreas och Janet.
   Västcup 4 i Stenungssund ägde rum den 27/11. Vi hade tre stycken deltagare. Eddie tog guld, Janet och Andreas tog varsin bronsmedalj.
   Årskurs 8 ska ha en allaktivitetsdag tisdagen den 30 november. Vi ska hålla judolektioner med dem i klubben.

   C) Jujutsuansvariges:
   Inget att rapportera.

   D) Övriga:
   Ny webmaster; Andreas Wällstedt. Lite nya saker har lagts upp på sidan; bilder, kalender och video-sekvenser m.m.

  • Föregående protokolls åtgärdslista
    Skylt
    Elen har ännu inte kopplats in till skylten.

    Galler
    Ivar åtar sig att sätta upp gallerna.

    Flagga
    Eddie har kollat upp var man kan få tag på flaggor, och det finns två stycken återförsäljare i Jönköping.
    Glenn ska försöka att köpa in en japansk- och en svenskflagga.

    Lampa
    Glenn fixar inköpet av lampa istället för Ivar.

    Tejp
    Petri ska beställa två stycken lådor med tejp.

    DM
    DM ska ägarum i Borås den 30 januari, så då kommer det inte vara aktuellt för Mullsjö att hålla det nästa år.

    Julmiddag
    Den 19 decemer klockan 13.00 är datum och tid vi bestämmer för julmiddag på Friluftshotellet. Ivar ska ringa och boka.

    Kataläger
    En lista ska sammanställas för de som intresserade i klubben av att vara med på katalägret. Andreas ska höra med instruktörerna vilket datum som är lämpligt. Nångång i slutet av Mars.

    Zongradering
    Läggs på is ett litet tag. Ska kolla upp om man får dispans för storleken på lokalen som egentligen är lite för liten.

  • Kurser, tävlingar och läger
   30/1 är det DM i Borås.

  • Vinterläger
   Glenn ansvarar för inköp maten.
   Andreas ansvarar för frukosten, träningspass 3 och annan aktivitet på söndagen.
   Vi kommer att ha ett möte, onsdagen 22/12 kl 20:00, för vinterlägret och bestämma mer.
   Andreas skriver en liten lapp till alla föräldrar, som kanske kan tänkas hjälpa till med diverse under lägret.

  • Ippon Cup
   Det var inte mycket som strulade. Men vi började inte i utsatt tid, startade kl 9.50 istället för 9.30.
   Ett positivt gensvar från folket som var där. Det var 148 tävlande, från 17 olika klubbar.
   Det enda som var lite kaotiskt, var att vi inte hade så mycket folk i sekretariatret.
   Alla som hjälpt till att arrangera tävlingen fick äta pizza efteråt, som Ippon Cup förtjänsten skulle betala. Det gick på 750:-
   Domarkostnader på 4010:-
   T-shirtarna kostade 1250:-
   Kafeterian gick 601:- i förtjänst. Vi gick totalt cirka 5000:- i förtjänst.
   Nästa Ippon Cup ska hållas i Mullsjö den 14 maj, lokalen är bokad.

  • Lokal
   Vi har ingen värme i lokalen. Hyresvärden har kommit med ett förslag på att höja hyran, till 67 200:- om året, för att höja temperaturen. Ivar ska höra med kommunen om vad vi har för rättigheter. I övrigt så avvaktar vi tills ventilationen fungerar igen.

  • Årsmöte
   Preliminärt den 29 januari klockan 13.00.

  • övrigt

   Glenn köper in maskeringstejp för att täta fönsterna provisoriskt.

 5. Nästa möte
  Söndagen 16/1 klockan 13.00.

 6. Mötets avslutande
  Avslutande av mötet klockan 15.13