Budoklubben Yoi's styrelsemöte nr 6 2004-10-10
Plats: Klubbens dojo
Tid: 16.15- 17.30
Närvaro: Glenn Bardh
Petri Teileri
Ivar Nilsson
Eddie Tisma
Janet Hultman
Fredrik Lövstål
Andreas Wällstedt
 1. Mötets öppnande
  Mötet öppnas klockan 16.15 av ordförande Petri.

 2. Godkännade utav dagordningen
  Dagordningen godkänndes.

 3. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet
  Till ordförande och sekreterare valdes Petri och Janet.
  Fredrik valdes till justerare att jämte ordförande justera
  protokollet.

 4. Rapporter
   A) Kassören:
   Vi har 69 769,49:- på kontot.
   Ekonomin ser väldigt bra ut. Vi har fått stöd från det
   statliga aktivitetsstödet, 7 545:-
   17 stycken träningsoveraller är betalda, 4150:-
   Vi jar köpt in vanliga dräkter för 15 976:- och
   vi har fått in 9 988:- från medlemmar som har köpt av dem.
   Det var på höstterminen 2003, 18 stycken betalande från Jujutsun
   och 13 stycken från judon.

   B) Judoansvariges:
   Janet och Simon deltog på Västcup 3. Janet tog guld. Andreas och Eddie
   som också skulle ha varit med kunde inte delta p.g.a skada och sjukdom.
   Det blev inte heller någon Ungdomstränarutbildning.
   SJF har haft styrelsemöte men inga förändringar har skett.
   Vi har fått besök av tränande från Jönköping, mycket trevligt!

   C) Jujutsuansvariges:
   En del skador i form av stukningar har inträffat på våra träningar, under
   den senaste tiden, 4 stycken.
   Vi har en bravuxengrupp med många nybörjare.
   Det har hållts en gradering till gult 5 kyu, för Olof Ålander, den 24/9.
   Vi har lite brist på instruktörer,den kursen som vi hade tänkt gå på,
   blev inställd.
   18/10 ska Glenn hålla i ett pass för fritidsbarn, nere i lokalen.

 5. Föregående protokolls åtgärdslista
   Rörisolering
   Har inte hänt så mycket sedan sist.
   Skylt
   Vi har fått bygglov, så det är okej att sätta upp en skylt. Den är beställd!
   Galler
   Gallerna är på ytbehandling, klara när som helst.
   Flagga
   Eddie har inte tittat på några flaggor än. Övriga grejer
   Ivar har inte hunnit än att fixa bambumattor eller någon lampa.

 6. Kurser, tävlingar och läger
  Det är landslagsläger den 22-24/10 i Borås. Klubben står för resa 400:- till
  Andreas och Eddie.
  På GOG-cup ska Andreas och Janet döma. Vi ska försöka få iväg alla gula och orang
  -graderade så dom får tävla.
  Sydcup 3 är i Malmö den 16/10. 4 stycken ska tävla, á 100 kr styck.
  Domarfortbildning kommer den 13 november i Göteborg, 3 stycken är intresserade av
  att åka dit.

 7. Inköp
  Medicinbollarna ska helst ha en faktura.
  Petri ska fixa sporttejp.

 8. Vinterläger
  Barn från träningarna har frågat om det kommer något vinterläger i år.
  Janet ska fundera lite över detta.
 9. Skylt
  Skylten kommer att kosta 5000:- + bygglovet som kostar 800:- styrelsen beslutar
  att detta godkäns.
 10. Städning
  Vi ska ha en städdag den 31/10 innan styrelsemötet.
  Dammsugarpåsar fixar Ivar.
  Janet ska fixa krokar till handdukar i duschen.
  Vi ska ta oss en titt på omklädningsrummen.
 11. Ippon Cup
  Lokalen är bokad den 20/11. Vi behöver skicka ut en kallesle snarast,
  till domare och tävlande.
 12. Nästa möte
  Söndagen 31/10 klockan 13.00 städar vi, sedan har vi möte klockan 14.00.

 13. Mötets avslutande
  Avslutande av mötet klockan 17.30