Budoklubben Yoi's styrelsemöte nr 3 2004-05-23
Plats: Klubbens dojo
Tid: 12.28-13.29
Närvaro: Glenn Bardh
Petri Teileri
Ivar Nilsson
Eddie Tisma
Janet Hultman
 1. Mötets öppnande
  Mötet öppnas klockan 12.28 av ordförande Petri.

 2. Godkännade utav dagordningen
  Dagordningen godkänndes.

 3. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet
  Till ordförande och sekreterare vals dom sittande, Petri och Janet. Till justerare att jämte ordförande justera protokollet vals Ivar.

 4. Rapporter
   A) Kassören:
   Vi har nu 62 176, 49 kronor på kontot. Pengarna kommer bland annat från Ipponcup. Vi har 67 stycken betalande medlemmar. 34 stycken från jujutsun och 33 judon.

   B) Judoansvariges:
   Alexandra Passynkova har graderats till gult bälte. Andreas och Ivar har varit på Kata Academy i Landvetter.

   C) Jujutsuansvariges:
   En kommande gradering för vuxna oranget på tidagen 26/5.

 5. Föregående protokolls åtgärdslista
   IpponCup:
   195 anmälda och vi hade 188 tävlande. Nytt rekord! Kostnaden för medlajerna var 3 500 :- Kostander för domare var 4 700:- För övrigt flöt tävlingen på bra och var lyckad.

   Katakurs:
   Kursen blev en mycket trevlig tillställning. Kostade klubben 400:-

 6. Kurser, tävlingar och läger
  En motionstränarutbildning (MTU) ska hållas i samband med Pinstlägret i Frövi, den 29-31 Maj. Andreas och Janet skickas som deltagare i kursen. Kostnad 950:-/person. Den 31 hålls även den årliga DAN graderingen i Frövi. Ivar ska delta, för 2 DAN.

 7. Inköp
  Inköp av två stycken bollar 247:- /st. Ivar beställer.
  Beställning av overaller. Ska försöka beställa mellan 10-15 stycken i storlekarna small, medium, large, x-large och xx-large. Med tryck på kommer priset ligga på cirka 250 :- Ivar sköter beställnignen.

 8. Vårmarknad
  Cirka 10.00 börjar Jujutsun med en barngradering. Judon startar efter, cirka 12.00 med sin barngradering.

 9. Terminsavslut och sommarträning
  Vecka 24 den 9 juni är judons avslut och jujutsuns den 10 juni. Sommarträning enligt traditon onsdgar klockan 18.00, träning för alla!

 10. Nästa möte
  Preliminärt vecka 31, söndagen klockan 12.00

 11. Mötets avslutande
  Avslutande av mötet klockan 13.29