Budoklubben Yoi's styrelsemöte nr 2 2004-04-18
Tid: 14:15 - 15:40
Plats: Klubbens Dojo
Närvarande: Närvaro: Glenn Bardh
Petri Teileri
Ivar Nilsson
Fredrik Lövstål
Eddie Tisma
Janet Hultman
 1. Mötets öppnande.
  Mötet öppnas klockan 14.15 av ordförande Petri.

 2. Godkännande utav dagordningen
  Dagordningen godkännes av samtliga.

 3. Val av ordförande, sekreterare samt justeringsman för mötet
  Till ordförande och sekreterare vals dom sittande, Petri och Janet. Till justerare att jämte ordförande justera protokollet vals Eddie.

 4. Rapporter
   a. Kassörens rapport:
   Just nu har vi 32 medlemmar på jujutsun och 26 på judon. På kontot finns det: 48.771,99:- varav aktivitetsstöd är: 17.193:-

   b. Judoansvariges rapport:
   Andreas Wällstedt är och tävlar i Malmö i SM, 18/4. Janet kom som 2:a reserv på judogymnasiet. Har varit i skolan igen vid två tillfällen, fredagen den 19 mars och måndagen den 22 mars. Vilket resulterade i en lite ökning på barnpassen.

   c. Jujutsuansvariges rapport:
   Två stycken har graderats till gult mon, Stefan Jonsson och Arvid Ålander.

 5. Föregående protokolls åtgärdslista
  IpponCup:
  Det ska vara en genomgång i Mullsjö onsdagen den 21 april och i Habo Torsdagen 22 april. Det har beställt 25 stycken t-shirts som ska vara till dom som hjälper till att annordna tävlingen. Medlajer är fixade. Klampar, påsar köps in av Ivar.

  Katakurs:
  Med tanke på att det ska hållas ett kataläger i klubben, ska hela lokalen städas. Detta gör vi tillsammans onsdagen innan katalägret hålls. Det är 16 anmälda och av dessa 16 är 11 stycken utomstående.

  Whiteboard:
  Frakten är ändrad till 200:-

 6. Kurser, tävlingar och läger
  Det årliga pingstlägret kommer som vanligt hållas i Frövi. Ska kolla upp om någon är intresserad av att åka.

 7. Övriga frågor
  Föreningsuppgifter ska fyllas i och skickas till kommunen. Vi har fått en ny soffa som står nere i rummet innan omklädningsrummen. Soffan kommer ifrån Janet. Den gamla soffan ska slängas.
  Vi utser Glenn som pressansvarig i klubben.
  Frågan om sommarläger uppkom, ska höra med barnen hur pass intresserade de är.

 8. Nästa möte
  Söndagen den 23/5 klockan 13.00

 9. Mötets avslutande
  Mötet avslutades klockan 15.40