Budoklubben Yoi's styrelsemöte nr 1 2004-03-14
Tid: 14:15 - 15:18
Plats: Klubbens Dojo
Närvarande: Närvaro: Petri Teileri
Glenn Bardh
Petri Teileri
Ivar Nilsson
Fredrik Lövstål
Eddie Tisma
Hanna Rehnkvist
Janet Hultman
Andreas Wällstedt
 1. Mötets öppnande.
  Mötet öppnas klockan 14.15 av ordförande Petri.

 2. Godkännande utav dagordningen
  Dagordningen godkännes av samtliga.

 3. Val av ordförande, sekreterare samt justeringsman för mötet
  Till ordförande och sekreterare vals dom sittande, Petri och Janet. Till justerare att jämte ordförande justera protokollet väljs Hanna.
 4. Rapporter
   a. Kassörens rapport:
   Bifogar papper, som är en sammanställning utav det som gått av år 2004.

   b. Judoansvariges rapport:
   Vi har haft judo uppe i Kronängsalen onsdagen den 10 mars, för 3:or - 5:or. Fler dagar med judolektioner kommer.

   Vi har varit på Sydcup 1 i Kristianstad den 7 februari. Där Janet och Andreas deltog. Andreas placerade sig på en 2:a plats.

   Har även varit iväg på Sydcup 2, den 13 mars i Staffanstorp. Eddie, Simon, Janet och Andreas deltog. Andreas tog silver igen, Janet och Eddie tog brons.

   Västergötlands årsmöte ägde rum 22 februari, i Borås. Andreas och Janet var där.

   Västcup 1 blev inställt.

   c. Jujutsuansvariges rapport:
   Vi har haft en gradering, den 1 februari, till gult mon. Det var Patrik Larsson Utas, Clara Asp, Kasja Asp som graderades.

   Även en gradering till oranget, den 11 mars. Åsa Hammarström och Fredrik Lövstål.

   Petri och Michael har varit på en Barn D instruktörskurs i Jönköping. 400 :- per man kostade det.

 5. Kurser, tävlingar och läger
  Den 24-25 april ska det hållas ett kataläger i vår klubb. Andreas har bjudit in Peter Martin och Hampus som instruktörer. Personer från andra klubbar får delta, för en summa på 400:- för hela helgen. Max antal deltagare är 20 personer. Klubbmedlemmar kommer att få delta gratis.

  Tävlingsläger i Borås den 20-21 mars. Vi skickar 3 stycken, ā 150:-.

 6. Ippon Cup
  Inbjudan till Ippon Cup ligger ute på SJF's hemsida och på vår egen. Ska ha sammankomster innna tävlingen.

 7. Whiteboard
  Andreas ska fixa en Whiteboard åt klubben. (120x240) Den enda avgiften för klubben kommer att vara transporten på 400:-. Det tycker styrelsen är helt okej.

 8. Övriga frågor
  Gallren: Petri med hjälp av Fredrik ska nu ta hand om gallren tillsammans.

  Skylten: Petri ska fixa skylten innan katalägret.

  Vårmarknaden är den 5 juni. Anmälan ska vara inne senast den 5 maj. Mailadress till styrelsen ska finnas på hemsidan.

  Den vakanta suppleant platsen är nu tillsat av Patrik Håkansson.

 9. Nästa möte
  Söndagen den 18/4 klockan 14.00

 10. Mötets avslutande
  Mötet avslutades klockan 15.18