Budoklubben Yoi's styrelsemöte nr 5 10/8 2003 Tid: 13:46 - 14:55
Plats: Klubbens Dojo
Närvarande: Närvaro: Petri Teileri
Glenn Bardh
Ivar Nilsson
Janet Hultman
Eddie Tisma
Andreas Wällstedt
 1. Mötets öppnande.
  Petri förklarade mötet öppnat klockan 13.46.

 2. Godkännande utav dagordningen Samtliga finner dagordningen godkänd.

 3. Val av ordförande, sekreterare samt justeringsman för mötet Till ordförande och sekreterare valdes dom sittande, ordförande Petri och sekreterare Janet. Justeringsman Ivar Nilsson.

 4. Rapporter
   A:Ordförande:
   Vi har fått ett godkännande från kommunen att vi får 25.000:- i bidrag till ny matta. Vi har haft ett möte med den nya fastighetsägaren, tisdagen den 5/8. Det diskuterades rivning av scen, ny entré i kansliet och skylt. Rivningen utav scenen var helt okej, även en ny entré och att vi ska sätta upp en skylt på framsidan av huset. Ventilationen i träningslokalen fungerar nu som det ska. På terminsavslutningen var det bra uppslutning och det var en trevlig tillställning.

   B: Sekreterare:
   Inget att rapportera

   C: Kassör:
   Vi har nu 64.722,98 kronor på kontot. Vi har fått 30.000:- i bidrag från kommunen till hyra av lokalen. Vi har även fått sponsringspengar från Sven Wällstedt. 2000:- för träning under sommaren. Ekonomin för klubben ser ljus ut just nu.

   D: Judoansvariges rapport:
   Det kommer att starta en ny grupp till hösten. Ett pass som är framför allt riktat till dom som är 40+.
   5 personer har graderats till brunt. Graderingen hölls den 11/6. De som graderades var: Ola Rosenius, Eddie Tisma, Hanna Rehnkvist, Simon Ydman och Janet Hultman.
   Under sommaren har det varit sommarträning varje onsdag klockan 18.00. : Ju jutsu ansvariges rapport:
   Sandra Jungergård har graderats till gult bälte. Graderingen ägde rum den 15/6.

   D: Övriga rapporter:
   Budoklubbens webbmaster, Ivar Nilsson, har uppgraderat postgironumret och telefonnumret på klubbens hemsida. Ska så fort som möjligt uppdatera tränarsidan, när han har fått bilder på alla tränare som han kan lägga upp.

 5. Utbildning Det ska hållas en Barn 1 i Södertälje den 24-26/10 och 8-9/11. Kostnad 1 500 kronor per person. klubben ska skicka Andreas Wällstedt och Janet Hultman på denna utbildning. Andreas ska ta hand om anmälningen.

 6. Föregående protokolls åtgärdslista Michael Kilén har fått en nyckel till lokalen. Närvaropapperena har fyllts i och skickats in.

 7. Öppethus Söndagen den 17/8 ska det vara öppethus i klubblokalen. Vi ska ha ett träningspass med judo för barnen, lika så ett pass för barnen med ju jutsu. Sedan även för dom vuxna, först judo och sedan ju jutsu. Det kommer att finnas tillgång att köpa korv och fika. Glenn ska införskaffa varorna. Andreas ska prata med Johan Wahlberg ifall han skulle kunna tänka sig att vara gästtränare för det vuxna passet judo. Ivar ska stå för DVD och filmer. Affischer ska sättas upp.

 8. Träning i skolan Janet ska prata med gymnastiklärare när skolan har börjat, om ifall vi skulle kunna få komma upp och ha lite lektioner med barnen i skolan.

 9. Lokalen Tills den 17/8 ska golvet i lokalen vara färdigt, så mattan ligger ute igen. Tisdagen den 12/8 kommer Kåre Krögli och ska hjälpa oss att höja elementen. Vi behöver också troligtvis en plåtslagare som kan hjälpa oss med ventilationsrören, som ligger under scenen.

 10. Nästa möte Nästa möte ska hållas den 21/9 klockan 13.00

 11. Mötets avslutande Mötet förklarades avslutat klockan 14.55