Budoklubben Yoi's styrelsemöte nr 4 25/5 2003 Tid: 13:15 - 14:10
Plats: Klubbens Dojo
Närvarande: Närvaro: Petri Teileri
Glenn Bardh
Ivar Nilsson
Janet Hultman
Hanna Rehnkvist
 1. Mötets öppnande.
  Petri förklarade mötet öppnat klockan 13.40.

 2. Godkännande utav dagordningen
  Samtliga finner dagordningen godkänd.

 3. Val av ordförande, sekreterare samt justeringsman för mötet
  Till ordförande och sekreterare valdes dom sittande, alltså ordförande Petri och sekreterare Janet. Justeringsman blev Hanna.

 4. Rapporter
   a. Ordförandes rapport:
   Det var vårmarknad igår, den 24/5. Det var inte så jättebra uppslutning från ju jutsun.

   b. Sekreterarens rapport:
   Inget att rapportera

   c. Kassörens rapport:
   Vi har fått en ny fastighetsägare, Mullsjö Aqua Miljö, Johan Bergdahl. Vi vill ha en träff med fastighetsägaren. Ta upp ventilation, rivning av scen och att vi vill ha en stor skylt på framsidan av huset. Ska även ta upp frågan om att måla om huset och slippa betala hyra på ett par månader/månad. Petri ska prata med Johan.

   Ekonomiska förtjänsten från Ippon cup är ca. 5 000:-

   På kontot just nu: 49 416,18:-

   Antal medlemmar: 36 Ju jutsun
   32 Judon
   68 betalande sammanlagt.

   e. Judoansvariges rapport:
   Jenny Danielsson och Edvin Gyllensvan har graderat sig till gult bälte.
   Har varit på Västcup 2 där fick Hanna Rehnkvist och Eddie Tisma silver och Janet Hultman tog guld. Vi hade fyra stycken deltagare.
   Det blev ingen Juditspokal.
   Kommande graderingar är till grönt och brunt bälte.
   Anders från SISU har varit och informerat oss om vad SISU kan hjälpa klubben ekonomiskt med, utbildningar, studiecirklar osv.

   e. Jujutsuansvariges rapport:
   Har haft en gradering den 6 Maj, med två stycken deltagare till gult Mon bälte. De som graderade sig var: Sebastian Johnsson och Hampus Petersson. Det kommer en till gradering för barn lite senare denna termin.

 5. Föregående protokolls åtgärdslista
  * §27. Terminsavslut
  Lördagen den 14/6 klockan 16.00, ska alla medlemmar som vill, samlas uppe vid MSOK-stugan. Janet ska stå för lekarna och Glenn för inköp av mat, dryck m.m.

  Terminsstart kommer att vara vecka 34. Ivar ska skriva en lapp, som vi kan ge ut till alla tränande. Vi skall även ha en upptaktsdag den 17/8. Öppethus + 4 stycken träningar med både judo och ju jutsu.

  * §30. Informationsblad
  väntar med informationsbladet tills höstterminen.

 6. Övriga frågor
  * Ivar har uppdaterat tränarsidan på BK Yoi's hemsida.
  * Michael Kilén ska få en nyckel till lokalen.
  * Sammanställning av närvarokorten skall göras av huvudinstruktörerna. Sedan ska Petri ta hand om papperna, som ska lämnas in senast den 15 Augusti.
  * Sommarträning kommer att hållas på onsdagar, klockan 18.00. Medtag löparkläder, badkläder och gi.
  * Någon har slagit sönder våran postlåda!

 7. Nästa möte
  Nästa möte kommer att hållas 10/8 klockan 13.00

 8. Mötets avslutande
  Mötet förklarades avslutat klockan 14.10