Budoklubben Yoi's styrelsemöte nr 2 2003-03-30
Tid: 13:05 - 15:05
Plats: Klubbens Dojo
Närvarande: Närvaro: Petri Teileri
Glenn Bardh
Ivar NiIlsson
Eddie Tisma
Joakim Petterson
Janet Hultman
Hanna Rehnkvist
Henry Svensson
 1. Mötets öppnande.
  Petri förklarade mötet öppnat klockan 13.05
 2. Val av ordförande, sekreterare samt justeringsman för mötet
  Till ordförande valdes Petri, sekreterare Janet och justeringsman Hanna.

 3. Rapporter
   a. Ordförandes rapport:
   Budoförbundet har nu bytt namn till Budo & Kampsportsförbundet. Dom har även gjort en höjning av medlemskapet för alla medlemmar som går med i föreningen med 15 kronor.

   b. Sekreterarens rapport:
   Inget att rapportera.

   c. Kassörens rapport:
   Se medföljande bilaga. Vi fick även information om ökande kostnader gällande postgirot.

   d. Judoansvariges rapport:
   Vi har varit iväg på VJF distriksårsmöte i Götene. Där fick vi även lyssna på information om doping och "rena vinnare". Det var folk från Svenska Judoförbundet som höll i den föreläsningen.

   Vi har även varit på Västcup 1 som hölls den 1 Mars. Vi hjälpte till i sekretariatret och vi hade sex stycken tävlande. Det blev ett silver till Andreas Wällstedt, ett brons till Ola Rosenius, Eddie Tisma och Linda Krögli.

   Sedan var Gulor Cup den 15 Mars där hade vi tre stycken tävlande. Linda Krögli tog ett silver.

   Den 9 Mars graderade sig Andreas Wällstedt till svart bälte 1 dan, i Borås.

   e. Jujutsuansvariges rapport:
   Johanna Svensson har graderat sig till 3 kyu monbälte och Martin Hjärtkvist har graderat sig till 4 kyu monbälte. Ska försöka få ihop lite folk så att vi kan åka till Påsklägret.

 4. Föregående protokolls åtgärdslista
  *Städlistan - Inte gjord p.g.a tidsbrist.
  *Infoblad - Inte hänt så mycket med. Ganska mycket beroende på att Ola inte har kunnat komma till träningarna.

 5. Investeringsbidrag för matta
  Styrelsen har beslutat att om vi får bidrag från kommunen så skall vi köpa matta. 100 kvadratmeter matta för ca. 45 600:- Ansökan måste skickas in innan den 15 Maj.

 6. Golv
  Vi måste få bort glipor i mattan, p.g.a stor skaderisk. Vi skall ansöka om nytt byggnadsmaterial till golv samtidigt som vi gör en ansökan om matta. 5000 :- till byggnadsmaterial.

 7. Fönsterskydd
  Ivar har hittat en ny person som kan fixa fönsterskydd. Om inte denna personen kan ställa upp, skulle kanske Petri jobba lite med detta på sitt påsklov.

 8. Vårmarknad
  24/5 är det vårmarknad i Mullsjö. Vi ska ansöka om plats utan för biblioteket. Det är en kostnad på 100:- för att få en plats och för att delta i vårmarknaden.

 9. Studiecirkel i idrottsmassage
  Janet ska kontakta SISU i Jönköping för att ta reda på information om det är möjligt att hålla en studiecirkel i idrottsmassage och om vi får pengar till studiematerial.

 10. Ippon cup
  12/4 ska Ippon cup hållas i Mullsjö, Gunnarsbohallen. Vi behöver hjälp i sekretariatret och i cafeterian. Saknar fortfarande sjukvårdare.

 11. Nästa möte
  Nästa möte är den 27 April klockan 13.00

 12. Övriga frågor
  Telefon - Ivar har ringt och felanmält att telefonen inte fungerade och nu fungerar telefonen igen.
  Gardiner - Janet och Hanna ska titta efter gardiner igen.
  Flagga - En svensk- och en japanskflagga som vi kan sätta upp i dojon. Eddie ska kolla upp priser.
  Enkät ungaledare - Simon, Eddie, Hanna och Janet kan fylla i enkäterna och skicka in dom.
  Ny skylt - Har satt upp en ny liten skylt vid ingången till huset. Ska fixa en större skylt som syns bättre.

 13. Mötets avslutande
  Mötet avslutades klockan 15.06