STYRELSEN
styrelsen | protokoll

PROTOKOLL
2021
2021-02-28
Förslag till Dagordning för årsmötet 2021
Årsmötesprotokoll 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Ekonomisk redovisning 2020
Revisionsberättelse 2020
Verksamhetsplanering 2021
Budget 2021
2021-02-13
Styrelsemöte 13/2-2021
2021-02-28
Styrelsemöte 28/2-2021
2021-03-28
Styrelsemöte 28/3-2021
2021-04-25
Styrelsemöte 25/4-2021
2021-05-29
Styrelsemöte 29/5-2021
2021-06-19
Styrelsemöte 19/6-2021
2021-08-15
Styrelsemöte 15/8-2021
2021-09-26
Styrelsemöte 26/9-2021
2021-10-31
Styrelsemöte 31/10-2021
2021-11-31
Styrelsemöte 31/11-2021