STYRELSEN
styrelsen | protokoll

PROTOKOLL
2019
2019-03-31
Årsmötesprotokoll 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Ekonomisk redovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
Verksamhetsplanering 2019
Budget 2019
2019-01-06
Styrelsemöte 6/1-2019
2019-02-03
Styrelsemöte 3/2-2019
2019-03-03
Styrelsemöte 3/3-2019
2019-03-31
Styrelsemöte 31/3-2019
2019-05-15
Styrelsemöte 15/5-2019
2019-08-18
Styrelsemöte 18/8-2019
2019-09-29
Styrelsemöte 29/9-2019
2019-10-27
Styrelsemöte 27/10-2019
2019-11-24
Styrelsemöte 24/11-2019