ÖVNINGAR OCH LEKAR ÖVNINGAR LEKAR DATTEN
LINJEDATTEN
Man får bara följa mattskarvarna, inte hoppa över såvida skarvarna inte hänger ihop. Dvs det är ok att gena över en 90 graders skarv men inte att hoppa över till andra sidan av en matta.
Tagaren ska försöka komma ifatt och datta de andra.
Blir man tagen ska man sätta sig ner på linjen där man blev tagen.
Tagaren och deltagarna får inte hoppa över någon som blivit tagen, man är tvungen att gå runt på mattskarvarna. De sista får vara tagare nästa gång.
3 DATTEN
Man får bara springa på rött område. Trampar man utanför eller ramlar så får man göra en fysisk övning (2-5 armhävningar eller situps).
En tagare jagar de andra, när någon blir tagen så får denne göra samma fysiska övning som ovan, utom den tredje som blir den nya tagaren.
OBS! Detta är en väldigt jobbig övning och kräver att deltagarna är i ganska jämn fysisk form.
BOLLDATTEN
En tagare och en boll (tagaren bestämmer vilken). Det enda som är fritt är en hand, samt man får inte greppa om bollen. Greppar man eller blir träffad någon annanstans än på en hand är man tagen och sålunda ny tagare.
Tagaren måste hela tiden jaga bollen, detta är det jobbiga då de andra kan passa bollen mellan sig, eller ta någon genom att skjuta bollen på dom.
PLÅSTERDATTEN
En tagare och en boll, tagaren bestämmer vilken. Tagaren får inte gå med bollen samt säger STOPP när han fått tag i bollen vilket gör att alla övriga måste stå still tills tagaren släppt bollen. Tagaren ska kasta bollen på de andra.
Där bollen träffar måste man sätta ett plåster (hand eller fot) samt man måste hålla sig stående.
När man inte kan plåstra mer är man ny tagare och alla får avplåstra sig.
TUNNELDATTEN
En tagare, när denne dattat någon ska den dattade personen ställa sig bredbent.
För att bli fri måste någon krypa mellan benen. Befinner man sig under någon för att fria denna så kan man inte bli tagen.
Kan kombineras med att sätt att stå/sitta/ligga och fritagningsmetod, typ:
- Stå i ett kors - Bli kastad (antingen med specifikt kast eller valfritt)
- Bänkposition - Glidare över
- Bänkposition - Bli vänd på rygg
- Stå på alla fyra - Krypa igenom
- Ligga på rygg - Bli snurrad ett varv genom att dra runt i arm eller ben
Kan också kombineras med olika om man har flera tagare samtidigt kräver dock mycket folk och ett gott minne.