JUDO
lite kort | grundare | tekniker | kata | tävling

Nage no kata

Te waza Koshi waza Ashi waza
1. Uki otoshi
Drag skärande snett neråt
Sista extra långt steg
1. Uki goshi
Kliv in och möt upp slaget
Lyft med halv höft
kastrikting åt sidan
1. Okuri ashi harai
Påbörjas i mitten av mattan
Attack av tori
Svep ihop båda benen
2. Ippon seoinage
Steg fram, block
Sjunk ner, arm över axeln
Uke ska vara stel
2. Harai goshi
Greppbyte, 2:a steget
Vänd inte förrän vid kake
Stanna upp innan svep
2. Sassae tsuri komi ashi
Kast efter kort 3:e steg
Kast rikting, framåt
Blockering, inte svep
3. Kata guruma
Grepp byte, 2:a steget
Huvudet vid ukes höft
Dra upp uke på ryggen
Kliv ihop med bortre foten
3. Tsuri komi goshi
Grepp i nacken
Ett litet 4:e steg
Kast snett framåt
3. Uchi mata
Grepp vid slaget
Framåtgående fot hyfsat stilla
Kort sista steg och svep
Ma sutemi waza Yoko sutemi waza
1. Tomoe nage
Påbörjas av tori
Ett steg vid grepp
Ayumi ashi med samma fot
Uke stannar upp vid 3:e steg
Tori håller låg tyngdpunkt
Greppbyte, dra upp uke
Uke kliver ihop med fötterna
Uke tar ett steg fram vid kast
Uke ställer sig upp
1. Yoko gake
Tori vrider uki
3:e steg, ukes fötter på linje
Paus, kraftigt svep med foten
Balansfot i mattan hela tiden
Tori faller på sidan
Uke faller på rygg
Ukes båda ben raka i luften
2. Ura nage
Tori kliver fram nersjunken
Grepp om livet och lyft
Uke försöker göra ma ukemi
Toris båda fötter i mattan
Uke ställer sig inte upp
2. Yoko guruma
Kliver fram som på ura nage
Uke stannar rörelsen
Tori snurrar in och kastar
Kastriktning snett åt sidan
Toris båda fötter i mattan
Uke ställer sig upp
3. Sumi gaeshi
Djup jigotai, grepp i armhåla
Bryt ukes balans med steg sidleds
Behåll jigotai medan uke går ihop
Sjunk ner, kast
Uke ställer sig upp
3. Uki waza
Djup jigotai
Bryt ukes balans med steg sidleds
Sträck ut ben sätt dig nära uke
Uke ställer sig upp