JUDO
lite kort | grundare | tekniker | kata | tävling

Kime no kata

Idori Tachiai
Ryote-dori
Uke: Grepp mot toris handleder
Tori: Bryt balans, spark mot gren, waki gatame.
Ryote-dori
Uke: Grepp mot toris handleder
Tori: Bryt balans, spark mot gren, waki gatame.
Tsukkake
Uke: Slag mot solar plexus
Tori: Vrid 90 grader, bryt balans, slag mot ansikte, hara gatame.
Sode-tori
Uke: Grepp i toris ärm, tryck framåt
Tori: Tredje steget ut mot sidan, spark mot knä, o soto gari.
Suri-age
Uke: Stöt mot toris panna
Tori: Blocka slaget, placera grepp i ukes armåla, spark mot gren, vänd om och vrid ner uke, dra ut arm och sätt knä på.
Tsukkake
Uke: Boxar-stance, slag mot uto
Tori: Blocka ner slag, kliv förbi uke, hadaka jime.
Yoko-uchi
Uke: Svingar slag mot toris tinning
Tori: Ducka slaget och glid fram mot ukes huvud, greppa runt med arm, kliv fram med knä och dra ner uke (kata gatame), tryck ukes arm mot ansiktet, armbåge i solar plexus.
Tsukiage
Uke: Uppercut
Tori: Greppa ukes handled med båda händer, vrid, waki gatame.
Ushiro-dori
Uke: Grepp om toris armar bakifrån
Tori: Bryt ukes grepp, greppa ippon seoinage, glid in med ben, kasta uke och hamna i ushiro kesa gatame, slag mot gren.
Suri-age
Uke: Stöt mot toris panna
Tori: Block med vänster hand, slag med höger hand, uki goshi.
Tsukkomi
Uke: Dolkstöt mot magen
Tori: Vrid 90 grader, bryt balans, slag mot ansikte, hara gatame.
Yoko uchi
Uke: Svingar slag mot toris tinning
Tori: Hand mot ukes krage, ducka undan slaget, kliv förbi, okuri eri jime, huvud mot huvud.
Kirikomi
Uke: Skär mot toris huvud
Tori: Greppa ukes handled med båda händer, vrid, waki gatame.
Keage
Uke: Mae geri mot grenen
Tori: Blocka spark, skifta sida, spark mot gren.
Yoko-tsuki
Uke: Dolkstöt från sidan
Tori: Vrid 180 grader, bryt balans, slag mot ansikte, hara gatame.
Ushiro-dori
Uke: Grepp över toris axlar i fart
Tori: Bryt ukes grepp, greppa ippon seoinage, kasta uke och knäa ner, slag mot hals.

Tsukkomi
Uke: Dolkstöt mot magen
Tori: Vrid 90 grader, bryt balans, slag mot ansikte, hara gatame.

Kirikomi
Uke: Skär mot toris huvud
Tori: Greppa ukes handled med båda händer, vrid, waki gatame.

Nuki-kake
Uke: Drar svärdet
Tori: Kliv fram mot uke, stoppa svärdsdraget, kliv bakom, kata ha jime

Kirioroshi
Uke: Svärdshugg från ovan
Tori: Vid hot backa, Vid hugg kliv fram, dra ukes handled, hara gatame, bryt grepp i svärd.