JU JUTSU KAI
ju jutsu kai | träning | principer | regler | självförsvar | nödvärn

Ju-jutsu Kai är en modern kamp- och självförsvarsart och är uppdelat i två delar: Ett system för vuxna (= över 14 år) med kyu- och dangrader och ett speciellt system för barn och ungdomar (mon systemet) dvs. mellan 9 - 14 år.
Ju mjuk, smidig
Ju-jutsu mjuk teknik (ju jitsu, jiu jitsu)
Ju-jutsuka ju-jutsu utövare
Jutsu metod, teknik; konst

Systemen bygger på ett antal grundtekniker och ett brett utbud av olika tillämpningar.
Dessutom ger ju-jutsuträningen människor i alla åldrar en unik möjlighet att träna tillsammans och därigenom skaffa sig en allsidig form av motion för ett bättre välbefinnande och ett rikare liv.

Oavsett med vilken målsättning eller inriktning ju-jutsuträningen bedrivs så är den viktigaste principen: Det skall vara roligt att träna ju-jutsu.