JU JUTSU KAI
ju jutsu kai | träning | principer | regler | självförsvar | nödvärn

Självförsvar är allt Du gör för att skydda och försvara Dig mot alla typer av fysiska angrepp. Det finns många användbara metoder att skydda sig mot ett angrepp t.ex. flytta sig undan angreppet, ducka, skrika för att erhålla uppmärksamhet från andra, slå, sparka, kasta omkull en motståndare.

Allt Du kan komma på för att försvara Dig räknas som självförsvar.

Dock är det viktigt att Ditt försvar står i rimlig proportion till det angrepp som Du blivit utsatt för.

I det svenska ju-jutsusystemet ingår det många tekniker som är väl lämpade att använda i en självförsvarssituation och dessutom anpassade efter den svenska lagstiftningen om nödvärn. Användbara tekniker är bl.a. blockeringar, frigöringar och nedläggningar med kontrollgrepp.

Förutom dessa mer självförsvarsbetonade tekniker finns det i systemet också en rad tekniker som är bättre lämpade att användas i olika tävlingssituationer.

För en mer ingående analys av självförsvar rekomenderas en studie av nödvärn.