JUDO
lite kort | grundare | tekniker | kata | tävling

Judo har gjort sig känd som en stor tävlingsport, det brukar vara en av de grenar inom OS som har bland de flesta deltagarländer.
Man tävlar i olika ålderskategorier

Ålderskatergorier
Barn, U11 (8-10år) U13 (11-12år)
  Indelning: pojkar/flickor
  Matchtid: 2 min
  Speciella barnregler

Ungdom, U15 (13-14år) U17 (15-16år)
  Indelning: pojkar/flickor
  Matchtid: 3 min
  Armlås tillåtna i U15
  Arm och halslås tillåtna i U17

Junior, U20 (17-19år) U23 (19-22år)
  Indelning: herrjuniorer/damjuniorer
  Matchtid: 4 min
  Arm och halslås tillåtna

Senior (17år och uppåt)
  Indelning: herrar/damer
  Matchtid: 5 min
  Arm och halslås tillåtna

Vinst
Man kan vinna en match på 2 olika sätt (nu bortser vi från sådana fall då motståndaren lyckas bli diskad)
  • Kast eller golvteknik som ger Ippon (Full poäng) vilket medför att matchen avslutas direkt.
  • Matchtiden går fullt ut och man vinner på flest poäng.
Poäng
Det finns 3 olika poäng och 2 olika sorter av bestraffningar,

Poäng är:

  Ippon     10 poäng Full poäng & slut på matchen  
  Waza-ari      7 poäng 2 Waza-ari ger Ippon  
  Yuko      5 poäng  

Bestraffningar är:

  Shido     Ger motåndaren en muntlig tillsägelse, vid
  nästa shido ges motståndaren yuko vid 3
  shido - waza-ari och 4 ger motståndaren
  Ipppon.
  Hanusoko make     Ger motståndaren en Ippon