GRADERINGSKRAV

Fordringar för examen till 5 kyū (gult bälte)

Denna grad bör erhållas tidigast efter 25 träningstimmar.
Du skall vara fyllda 7 år.

Det här ska du veta:
  Alla kan träna judo, vare sig man vill tävla eller ej.
  Judo är en av världens största kampsporter och härstammar
  från Japan.
  Judo får endast utövas i klubben.
  På mattan är vi alltid barfota.
  Vi har alltid rena judokläder på oss.
  Våra tå-och fingernaglar är alltid kortklippta så att vi inte
  skadar oss eller våra kamrater.
  Vi följer tränarens instruktioner.
  Vi hälsar alltid innan vi börjar och efter att vi slutat öva med
  en partner.
  Efter att träningen börjat så lämnar vi ej mattan utan att säga
  till tränaren.
  Hajime betyder börja och Mate betyder bryt.
  Tori = den som utför tekniken,
  Uke = den som tekniken utförs på.

Rei (hälsning)
  Stående och sittande hälsning

Ukemi waza/Taiso (fallteknik/gymnastik)
  Kullerbytta framåt och bakåt
  Bakåtfall i rörelse.
  Sidofall i stillastående.

Kumi kata (greppteknik)
  Kunna standard grepp (i slag och ärm) åt både höger och vänster.
  Kunna nackgrepp (i nackslaget och ärm) åt både höger och vänster.

Randori (fri form)
  Ne waza randori
  Tachi waza randori Nage waza (kast teknik)
  Te waza (handkast)
    Ippon-Seoinage (skulderkast)
    Eri-seoinage (krag skulderkast)
  Ashi waza (benkast)
    O-soto-otoshi (stor yttre droppe)
    Ko-soto-gari (litet yttre svep)
    O-uchi-gari (stort inre svep)
    Ko-uchi-gari (litet inre svep)
  Koshi waza (höftkast)
    O-goshi (stort höftkast)
    Uki-goshi (flytande höft)
    Koshi-guruma (höft hjul)
        (Endast för dig från 12 år)

Osae komi waza (fasthållningsteknik)
     Kuzure-kesa-gatame (variant på scarf fasthållning)
     Ushiro-kesa-gatame (bakvänd scarf fasthållning)
     Mune-gatame (fasthållning över bröstkorgen)
     Kami-shiho-gatame (Övre 4 hörns fasthållning)

Du skall även kunna:
  a) Mairisignalerna för att markera att man ger upp.
  b) Ta på dig judogin på ett korrekt sätt och kunna knyta bältet.
  c) Behålla kontrollen när motparten försöker ta sig loss.
  c) d) komma in på kontrollgreppen från olika lägen (uke på knä/bänk/mage)
  d) Ett sätt att ta dig ur kontrollgreppen.
  e) Minst ett sätt att vända uke, som ligger på mage.