YONDAN - 四段

För en Dan gradering finns det 5 moment som bedöms.

 • Beskrivning av de 5 olika momenten
 • Utöver dessa moment finns det chans att få ytterliggare tillägspoäng inom judons värld. Till exempel att man bedriver verksamhet som instruktör, ledare, domare, eller annan judofrämjande verksamhet
  I moment 1-4 krävs det minst godkänt för att få tillgodoräkna sig poängen.
  För att klara sig måste man minst ha 12 poäng.

  Moment 1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng
  1. Randori Ej godkänd Tveksamt Klart godkänd Mycket bra Exceptionellt bra
  2. Kata Ej godkänd Tveksamt Klart godkänd Mycket bra Exceptionellt bra
  3. Waza Ej godkänd Tveksamt Klart godkänd Mycket bra Exceptionellt bra
  4. Frivillig Valfri
  fördjupningsuppgift
  Ej godkänd Tveksamt Klart godkänd Mycket bra Exceptionellt bra
  5. Shiai Deltagit i
  sankionerade
  tävlingar och
  samlat
  8-20 p
  Deltagit i
  sankionerade
  tävlingar och
  samlat
  21-44 p
  Deltagit i
  sankionerade
  tävlingar och
  samlat
  45-79 p
  Deltagit i
  sankionerade
  tävlingar och
  samlat
  80-99 p
  Deltagit i
  sankionerade
  tävlingar och
  samlat mer än
  100 p

  Kata

  Sökt grad Kata för liten examen Kata för stor examen


  4 Dan
  Nage no kata
  Katame no kata
  Nage no kata
  Katame no kata
  Samt två av följande:
  Kime no kata
  Ju no kata
  Kodokan Goshin Jutsu