GRADERINGSKRAV

Fordringar för examen till 1 kyū (brunt bälte)

Denna grad bör erhållas tidigast efter 100 träningstimmar räknade efter blått bälte.
Du skall vara fyllda 14 år.

Det här ska du veta:
  Te waza = hand/ skulderkastteknik
  Koshi waza = höftkastteknik
  Ashi waza = benkastteknik
  Sutemi waza = offerkastteknik
  Alla tidigare krav under rubriken "Det här ska du veta...".

Ukemi/Taiso (fallteknik/gymnastik)
  Alla tidigare krav på fallteknik/ gymnastik.

Kumi kata (greppteknik)
  Presentation av den egna kumi-katan med flera olika sätt att
  få sitt grepp mot uke som vill ha följande grepp:
        Höger/Vänster framsida/nacke
        Höger/Vänster enarmsgrepp
  Alla tidigare krav på greppteknik.

Kata (bestämd träningsform)   3 valfria serier ur Nage-no-kata Nage waza (kast teknik)
  Te waza (handkast)
    Uki-otoshi
    Sukui-nage
    Sumi-otoshi
    Kata-guruma
  Ashi waza (benkast)
    O-soto-guruma
    Kenken-uchi-mata
    Nidan-ko-soto-gari
    Nidan-ko-soto-gake
  Sutemi waza (offerkast)
    Hane-maki-komi
    Yoko-wakare
    Yoko-gake
    Ura-nage
    Yoko-otoshi "laat's"
  Koshi waza (höftkast)
    Utsuri-goshi

Osae komi waza (fasthållningsteknik)
  Alla tidigare krav på fasthållnings teknik.

Kansetsu waza (armlåsteknik) Endast för dig från 14 år
  Alla tidigare krav på armlås teknik.

Shime waza (halslåsteknik) Endast för dig från 14 år
  Alla tidigare krav på halslås teknik.

Ne waza
  Visa ditt favoritarmslås och förklara hur och varför du gör det som du gör.
  Visa ditt favorithalslås och förklara hur och varför du gör det som du gör.

Du skall även kunna:
  a) Fyra valfria kombinationer "framåt . bakåt" i tachi waza.
  b) Fyra valfria kombinationer "höger . vänster" i tachi waza.
  c) Fyra sätt att ta över när uke attackerar tori som står på alla fyra.
  d) Alla tidigare krav under rubriken "Du skall även kunna...".