Budoklubben Yoi, Mullsjö

inbjuder till

VästCup 1

Lördagen 24 Februari

Tack

Ett tack till alla som letade sig fram genom snödrivorna till Mullsjö för denna lilla tävling!

Samt jag vill tacka alla som ställde upp och hjälpte till, utan er hade det inte lyckats!!

Resultat

Upplysningar:
Ivar Nilsson, tel 0709-645109, mail ivar@och.nu