&Nu Status


Mail log för Augusti - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate136901367911-12.91013.00099.920.08
obfuscate115111483-2.1998.33399.740.26
obfuscate8688671-4.2738.00099.880.12
obfuscate7977934-3.2667.50099.500.50
obfuscate6736712-1.8118.00099.700.30
obfuscate6506464-2.5458.75099.380.62
obfuscate5965942-1.9218.00099.660.34
obfuscate5445422-2.0778.00099.630.37
obfuscate4894881-9.7708.00099.800.20
obfuscate4344331-1.6109.00099.770.23
obfuscate3703646-4.5498.83398.381.62

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate136901367911-12.91013.00099.920.08
obfuscate115111483-2.1998.33399.740.26
obfuscate8688671-4.2738.00099.880.12
obfuscate7977934-3.2667.50099.500.50
obfuscate6736712-1.8118.00099.700.30
obfuscate6506464-2.5458.75099.380.62
obfuscate5965942-1.9218.00099.660.34
obfuscate5445422-2.0778.00099.630.37
obfuscate4894881-9.7708.00099.800.20
obfuscate4344331-1.6109.00099.770.23
obfuscate3693672-4.31619.50099.460.54

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14313013-4.66912.38590.919.09
obfuscate136901367911-12.91013.00099.920.08
obfuscate3703646-4.5498.83398.381.62
obfuscate191540.1338.75078.9521.05
obfuscate7977934-3.2667.50099.500.50
obfuscate3483444-12.9399.00098.851.15
obfuscate6506464-2.5458.75099.380.62
obfuscate3253223-10.73610.00099.080.92
obfuscate115111483-2.1998.33399.740.26
obfuscate19163-1.37526.00084.2115.79
obfuscate5965942-1.9218.00099.660.34

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1821820-99.8020.000100.000.00
obfuscate76760-40.5790.000100.000.00
obfuscate51510-34.5100.000100.000.00
obfuscate770-15.0000.000100.000.00
obfuscate3483444-12.9399.00098.851.15
obfuscate136901367911-12.91013.00099.920.08
obfuscate3253223-10.73610.00099.080.92
obfuscate46460-9.8480.000100.000.00
obfuscate4894881-9.7708.00099.800.20
obfuscate15150-7.0670.000100.000.00
obfuscate50500-5.4200.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19163-1.37526.00084.2115.79
obfuscate3693672-4.31619.50099.460.54
obfuscate211-3.00016.00050.0050.00
obfuscate136901367911-12.91013.00099.920.08
obfuscate14313013-4.66912.38590.919.09
obfuscate3253223-10.73610.00099.080.92
obfuscate39372-0.2709.00094.875.13
obfuscate3483444-12.9399.00098.851.15
obfuscate4344331-1.6109.00099.770.23
obfuscate3703646-4.5498.83398.381.62
obfuscate191540.1338.75078.9521.05

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-1.5000.000100.000.00
obfuscate52520-2.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate2752750-1.5530.000100.000.00
obfuscate330-2.0000.000100.000.00
obfuscate1531530-1.4440.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate1161160-1.7590.000100.000.00
obfuscate57570-1.5090.000100.000.00
obfuscate24224203.5450.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.0007.00050.0050.00
obfuscate211-3.00016.00050.0050.00
obfuscate191540.1338.75078.9521.05
obfuscate19163-1.37526.00084.2115.79
obfuscate14313013-4.66912.38590.919.09
obfuscate39372-0.2709.00094.875.13
obfuscate3703646-4.5498.83398.381.62
obfuscate3483444-12.9399.00098.851.15
obfuscate97961-2.0948.00098.971.03
obfuscate3253223-10.73610.00099.080.92
obfuscate1551541-1.7798.00099.350.65

Mest Spam med ratio 33.4 var:
Thu Aug 12 16:24:00 2021; Spam; 33.4; obfuscate; UTF-8BRHJhZ29uIEJpdGNvaW4 ; JUNK UTF-8BLVZlcmRpZW5lIDcwMDAgRXVybyBwcm8gVGFnIH...
Mest Ham med ratio -109.8 var:
Thu Aug 5 12:37:46 2021; Mail; -109.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8BNDIwMDY5IMOkciBkaW4gaw;

73 st Spam och 24403 st Ham ger totalt 24476 st Mail (00% spam) till 84 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.9863


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Sep 2 11:42:00 EDT 2021