&Nu Status


Mail log för Juli - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12618126126-2.96413.33399.950.05
obfuscate104810426-1.9317.83399.430.57
obfuscate8408400-4.0330.000100.000.00
obfuscate7647577-2.7157.71499.080.92
obfuscate6716692-1.86111.00099.700.30
obfuscate5925920-2.4880.000100.000.00
obfuscate5605582-1.8328.00099.640.36
obfuscate4924920-7.5910.000100.000.00
obfuscate4354305-2.0798.00098.851.15
obfuscate35834612-4.5469.83396.653.35
obfuscate3403400-1.9320.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12618126126-2.96413.33399.950.05
obfuscate104810426-1.9317.83399.430.57
obfuscate8408400-4.0330.000100.000.00
obfuscate7647577-2.7157.71499.080.92
obfuscate6716692-1.86111.00099.700.30
obfuscate5925920-2.4880.000100.000.00
obfuscate5605582-1.8328.00099.640.36
obfuscate4924920-7.5910.000100.000.00
obfuscate4354305-2.0798.00098.851.15
obfuscate35834612-4.5469.83396.653.35
obfuscate3403400-1.9320.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1079215-5.39111.53385.9814.02
obfuscate35834612-4.5469.83396.653.35
obfuscate7647577-2.7157.71499.080.92
obfuscate104810426-1.9317.83399.430.57
obfuscate12618126126-2.96413.33399.950.05
obfuscate4354305-2.0798.00098.851.15
obfuscate19163-0.62510.33384.2115.79
obfuscate2432412-7.3117.50099.180.82
obfuscate23212-1.95215.50091.308.70
obfuscate5605582-1.8328.00099.640.36
obfuscate6716692-1.86111.00099.700.30

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3073070-99.5340.000100.000.00
obfuscate77770-53.0260.000100.000.00
obfuscate44440-35.3180.000100.000.00
obfuscate3093090-18.8480.000100.000.00
obfuscate37361-17.8899.00097.302.70
obfuscate3203191-12.0637.00099.690.31
obfuscate10100-10.9000.000100.000.00
obfuscate49490-9.2650.000100.000.00
obfuscate4924920-7.5910.000100.000.00
obfuscate2432412-7.3117.50099.180.82
obfuscate23230-5.6520.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23212-1.95215.50091.308.70
obfuscate12618126126-2.96413.33399.950.05
obfuscate1079215-5.39111.53385.9814.02
obfuscate6716692-1.86111.00099.700.30
obfuscate19163-0.62510.33384.2115.79
obfuscate10910.22210.00090.0010.00
obfuscate35834612-4.5469.83396.653.35
obfuscate37361-17.8899.00097.302.70
obfuscate321-0.5009.00066.6733.33
obfuscate1371361-0.9568.00099.270.73
obfuscate1551541-0.7798.00099.350.65

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1011010-0.1090.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate3323320-4.8280.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate15150-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.4000.000100.000.00
obfuscate330-2.0000.000100.000.00
obfuscate3093090-18.8480.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.0008.00050.0050.00
obfuscate321-0.5009.00066.6733.33
obfuscate19163-0.62510.33384.2115.79
obfuscate1079215-5.39111.53385.9814.02
obfuscate10910.22210.00090.0010.00
obfuscate23212-1.95215.50091.308.70
obfuscate35834612-4.5469.83396.653.35
obfuscate37361-17.8899.00097.302.70
obfuscate4354305-2.0798.00098.851.15
obfuscate7647577-2.7157.71499.080.92
obfuscate2432412-7.3117.50099.180.82

Mest Spam med ratio 32 var:
Fri Jul 23 12:00:57 2021; Spam; 32; obfuscate; UTF-8BR2V3aWNodHN2ZXJsdXN0IERlYWw ; JUNK UTF-8BLSAxNCBLZyBpbiAxIE1vbmF0IG9ob...
Mest Ham med ratio -109.8 var:
Thu Jul 22 07:56:56 2021; Mail; -109.8; obfuscate; Facebook ; You logged in to Cooking Diary with Facebook;

72 st Spam och 23148 st Ham ger totalt 23220 st Mail (00% spam) till 83 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.8611


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Aug 2 11:42:00 EDT 2021