&Nu Status


Mail log för 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2612402595141726-2.3458.33599.340.66
obfuscate132671322839-2.6057.30899.710.29
obfuscate1046410385790.23810.20399.250.75
obfuscate98699685184-0.2917.58798.141.86
obfuscate7851780249-4.6959.75599.380.62
obfuscate77687616152-2.01514.42898.041.96
obfuscate71737087860.2718.90798.801.20
obfuscate61266047790.9987.98798.711.29
obfuscate5980595822-11.1108.54599.630.37
obfuscate5357532037-17.82110.56899.310.69
obfuscate52145184301.4327.76799.420.58

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2612402595141726-2.3458.33599.340.66
obfuscate132671322839-2.6057.30899.710.29
obfuscate1046410385790.23810.20399.250.75
obfuscate98699685184-0.2917.58798.141.86
obfuscate7851780249-4.6959.75599.380.62
obfuscate77687616152-2.01514.42898.041.96
obfuscate71737087860.2718.90798.801.20
obfuscate61266047790.9987.98798.711.29
obfuscate5980595822-11.1108.54599.630.37
obfuscate5357532037-17.82110.56899.310.69
obfuscate52145184301.4327.76799.420.58

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2612402595141726-2.3458.33599.340.66
obfuscate98699685184-0.2917.58798.141.86
obfuscate77687616152-2.01514.42898.041.96
obfuscate39193808111-2.4917.42397.172.83
obfuscate71737087860.2718.90798.801.20
obfuscate1046410385790.23810.20399.250.75
obfuscate61266047790.9987.98798.711.29
obfuscate631557743.6018.09588.2711.73
obfuscate223159642.22613.93871.3028.70
obfuscate11661553.0828.16452.5947.41
obfuscate11460543.1178.25952.6347.37

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7867842-78.15311.00099.750.25
obfuscate9329320-72.0100.000100.000.00
obfuscate321-45.50010.00066.6733.33
obfuscate5357532037-17.82110.56899.310.69
obfuscate1730172010-14.0938.90099.420.58
obfuscate272027164-13.85011.50099.850.15
obfuscate40439212-12.4976.58397.032.97
obfuscate5980595822-11.1108.54599.630.37
obfuscate2962924-7.24312.00098.651.35
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate220-7.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4937121.37893.33375.5124.49
obfuscate77687616152-2.01514.42898.041.96
obfuscate223159642.22613.93871.3028.70
obfuscate3214.00013.00066.6733.33
obfuscate222110.61913.00095.454.55
obfuscate1135113051.57312.00099.560.44
obfuscate2962924-7.24312.00098.651.35
obfuscate272027164-13.85011.50099.850.15
obfuscate20119470.85611.28696.523.48
obfuscate20220020.75511.00099.010.99
obfuscate7867842-78.15311.00099.750.25

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate5501.0000.000100.000.00
obfuscate868600.8020.000100.000.00
obfuscate131300.8460.000100.000.00
obfuscate3300.3330.000100.000.00
obfuscate676701.3730.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00
obfuscate8801.8750.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate595901.6780.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2210121.6008.50045.4554.55
obfuscate2111.0007.00050.0050.00
obfuscate2111.0009.00050.0050.00
obfuscate11661553.0828.16452.5947.41
obfuscate11460543.1178.25952.6347.37
obfuscate2614123.6437.50053.8546.15
obfuscate11763543.0638.09353.8546.15
obfuscate12268542.9718.05655.7444.26
obfuscate321-45.50010.00066.6733.33
obfuscate3214.00013.00066.6733.33
obfuscate223159642.22613.93871.3028.70

Mest Spam med ratio 102.6 var:
Thu Feb 8 10:16:59 2018; Spam; 102.6; obfuscate; ISO-8859-1QMotormE4nnen ; JUNK ISO-8859-1QDelta_i_mini-undersF6kning_vinn_en...
Mest Ham med ratio -108.7 var:
Fri Dec 28 16:22:21 2018; Mail; -108.7; obfuscate; Facebook ; Maria Watson Kathryn wants to be friends on Facebook;

3428 st Spam och 396661 st Ham ger totalt 400089 st Mail (00% spam) till 163 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.0528


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Jan 2 11:42:00 EST 2019