&Nu Status


Mail log för 2012

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1087569313944-1.89522.83263.7336.27
obfuscate4009397138-15.24515.10599.050.95
obfuscate389538914-43.9317.50099.900.10
obfuscate3861380061-3.04210.42698.421.58
obfuscate3038300434-9.73016.73598.881.12
obfuscate2881286417-1.7729.41299.410.59
obfuscate2447241136-5.27524.44498.531.47
obfuscate2433239835-5.7048.08698.561.44
obfuscate2409239316-2.40417.25099.340.66
obfuscate2269225415-3.42114.53399.340.66
obfuscate2124211311-6.3739.54599.480.52

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1087569313944-1.89522.83263.7336.27
obfuscate4009397138-15.24515.10599.050.95
obfuscate389538914-43.9317.50099.900.10
obfuscate3861380061-3.04210.42698.421.58
obfuscate3038300434-9.73016.73598.881.12
obfuscate2881286417-1.7729.41299.410.59
obfuscate2447241136-5.27524.44498.531.47
obfuscate2433239835-5.7048.08698.561.44
obfuscate2409239316-2.40417.25099.340.66
obfuscate2269225415-3.42114.53399.340.66
obfuscate2124211311-6.3739.54599.480.52

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1087569313944-1.89522.83263.7336.27
obfuscate17271080647-8.21614.13862.5437.46
obfuscate20301826204-9.07120.41289.9510.05
obfuscate22593132-0.92517.94741.3358.67
obfuscate901780121-4.17626.95086.5713.43
obfuscate536432104-2.21118.39480.6019.40
obfuscate472369103-3.25720.01078.1821.82
obfuscate28619492-0.51518.35967.8332.17
obfuscate1866178680-11.86312.80095.714.29
obfuscate1467138780-7.56723.20094.555.45
obfuscate48240577-3.47719.98784.0215.98

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate209720961-83.9727.00099.950.05
obfuscate2462451-61.4618.00099.590.41
obfuscate389538914-43.9317.50099.900.10
obfuscate550-42.0000.000100.000.00
obfuscate330-34.6670.000100.000.00
obfuscate95923-32.9359.33396.843.16
obfuscate2372298-19.96518.00096.623.38
obfuscate75174011-19.1548.18298.541.46
obfuscate5215183-17.17426.66799.420.58
obfuscate110-17.0000.000100.000.00
obfuscate330-16.3330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate52502-1.10054.50096.153.85
obfuscate1216120412-2.01440.00099.010.99
obfuscate164120.50030.16725.0075.00
obfuscate38371-1.59527.00097.372.63
obfuscate901780121-4.17626.95086.5713.43
obfuscate5215183-17.17426.66799.420.58
obfuscate28253-1.96026.66789.2910.71
obfuscate211110-0.63625.90052.3847.62
obfuscate153120.66725.83320.0080.00
obfuscate247172.00025.41229.1770.83
obfuscate52648343-1.03525.00091.838.17

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate111100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate440-1.0000.000100.000.00
obfuscate44440-2.0230.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate14140-0.1430.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate434300.1630.000100.000.00
obfuscate330-2.3330.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate153120.66725.83320.0080.00
obfuscate153120.00024.66720.0080.00
obfuscate164120.50030.16725.0075.00
obfuscate247172.00025.41229.1770.83
obfuscate9632640.0007.68833.3366.67
obfuscate22593132-0.92517.94741.3358.67
obfuscate2111.0008.00050.0050.00
obfuscate211110-0.63625.90052.3847.62
obfuscate1137043-1.42912.14061.9538.05
obfuscate17271080647-8.21614.13862.5437.46
obfuscate1087569313944-1.89522.83263.7336.27

Mest Spam med ratio 135.1 var:
Sun Dec 2 19:51:18 2012; Spam; 135.1; obfuscate; Yahoo-Thailand Online Lottery; JUNK [SPAM 66.10] CONGRATULATIONS;
Mest Ham med ratio -106.6 var:
Fri Jan 27 15:47:50 2012; Mail; -106.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BU3RpbmEgQmxvbmRpaSBL;

6414 st Spam och 72286 st Ham ger totalt 78700 st Mail (08% spam) till 176 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 20.5550


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Jan 2 11:42:01 EST 2013