&Nu Status


Mail log för Maj - 2011

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate597392205-1.18429.89365.6634.34
obfuscate5875789-15.94627.77898.471.53
obfuscate51850216-86.88418.93896.913.09
obfuscate42340914-49.94428.35796.693.31
obfuscate38532263-51.84223.88983.6416.36
obfuscate3643604-25.10340.25098.901.10
obfuscate3153150-3.9750.000100.000.00
obfuscate28626818-9.43328.38993.716.29
obfuscate27089181-23.44927.23832.9667.04
obfuscate24823216-3.68534.12593.556.45
obfuscate20755152-2.20039.53326.5773.43

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5875789-15.94627.77898.471.53
obfuscate51850216-86.88418.93896.913.09
obfuscate42340914-49.94428.35796.693.31
obfuscate597392205-1.18429.89365.6634.34
obfuscate3643604-25.10340.25098.901.10
obfuscate38532263-51.84223.88983.6416.36
obfuscate3153150-3.9750.000100.000.00
obfuscate28626818-9.43328.38993.716.29
obfuscate24823216-3.68534.12593.556.45
obfuscate2032030-23.2960.000100.000.00
obfuscate1981935-18.06222.00097.472.53

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate597392205-1.18429.89365.6634.34
obfuscate27089181-23.44927.23832.9667.04
obfuscate20755152-2.20039.53326.5773.43
obfuscate1485791-5.64938.63738.5161.49
obfuscate1052679-2.50039.36724.7675.24
obfuscate1557877-6.53838.07850.3249.68
obfuscate1507872-74.87238.47252.0048.00
obfuscate38532263-51.84223.88983.6416.36
obfuscate551144-1.63624.75020.0080.00
obfuscate573126-4.45227.34654.3945.61
obfuscate250250.00038.6400.00100.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1441440-103.5210.000100.000.00
obfuscate51850216-86.88418.93896.913.09
obfuscate60591-77.5087.00098.331.67
obfuscate1507872-74.87238.47252.0048.00
obfuscate98926-55.98926.33393.886.12
obfuscate220-52.5000.000100.000.00
obfuscate38532263-51.84223.88983.6416.36
obfuscate42340914-49.94428.35796.693.31
obfuscate11110-48.1820.000100.000.00
obfuscate17816117-38.83237.41290.459.55
obfuscate1221220-34.9340.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00051.0000.00100.00
obfuscate5141.00048.75020.0080.00
obfuscate12102-3.40045.50083.3316.67
obfuscate1037-1.33344.57130.0070.00
obfuscate4040.00044.2500.00100.00
obfuscate73658-4.58540.75089.0410.96
obfuscate3643604-25.10340.25098.901.10
obfuscate2020.00040.0000.00100.00
obfuscate20755152-2.20039.53326.5773.43
obfuscate1052679-2.50039.36724.7675.24
obfuscate250250.00038.6400.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate330-10.0000.000100.000.00
obfuscate13130-3.8460.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate36360-3.1390.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.1670.000100.000.00
obfuscate550-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-6.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate250250.00038.6400.00100.00
obfuscate1010.00051.0000.00100.00
obfuscate4040.00028.7500.00100.00
obfuscate7070.00030.0000.00100.00
obfuscate2020.00040.0000.00100.00
obfuscate4040.00044.2500.00100.00
obfuscate817-4.00035.14312.5087.50
obfuscate29524-1.60021.16717.2482.76
obfuscate551144-1.63624.75020.0080.00
obfuscate5141.00048.75020.0080.00
obfuscate5140.00024.00020.0080.00

Mest Spam med ratio 65.2 var:
Sat May 21 22:27:44 2011; Spam; 65.2; obfuscate; UTF-8QAcrobat20Soft ; JUNK UTF-8QHello20Software20User20212121The20Top-Rated20F;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Mon May 2 09:00:25 2011; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks Sales ; Re [V2P5Q7J] Upgrade to a virtual server ;

1389 st Spam och 6542 st Ham ger totalt 7931 st Mail (17% spam) till 124 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 32.4860


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Jun 2 11:42:00 EDT 2011