&Nu Status


Mail log för 2011

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate937748054572-1.60925.04051.2448.76
obfuscate4740464793-79.15020.10898.041.96
obfuscate42764133143-29.40123.68596.663.34
obfuscate40073892115-42.11727.46197.132.87
obfuscate39133809104-24.38432.83797.342.66
obfuscate35912910681-48.21124.83681.0418.96
obfuscate27062503203-11.45931.28692.507.50
obfuscate2453244013-38.3088.00099.470.53
obfuscate23912239152-5.22832.57293.646.36
obfuscate230823035-3.9736.40099.780.22
obfuscate22119981213-26.17521.16545.1454.86

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate937748054572-1.60925.04051.2448.76
obfuscate4740464793-79.15020.10898.041.96
obfuscate42764133143-29.40123.68596.663.34
obfuscate40073892115-42.11727.46197.132.87
obfuscate39133809104-24.38432.83797.342.66
obfuscate35912910681-48.21124.83681.0418.96
obfuscate27062503203-11.45931.28692.507.50
obfuscate2453244013-38.3088.00099.470.53
obfuscate230823035-3.9736.40099.780.22
obfuscate23912239152-5.22832.57293.646.36
obfuscate2116207937-11.89418.13598.251.75

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate937748054572-1.60925.04051.2448.76
obfuscate22119981213-26.17521.16545.1454.86
obfuscate16735591114-2.02138.93433.4166.59
obfuscate35912910681-48.21124.83681.0418.96
obfuscate4094405-0.50029.2720.9899.02
obfuscate488133355-1.86527.39227.2572.75
obfuscate419114305-1.13221.78427.2172.79
obfuscate984694290-21.92237.06970.5329.47
obfuscate35691265-3.26434.90925.5674.44
obfuscate543314229-3.54127.96557.8342.17
obfuscate875658217-2.56829.94975.2024.80

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-103.2500.000100.000.00
obfuscate137913781-94.5887.00099.930.07
obfuscate4740464793-79.15020.10898.041.96
obfuscate6946922-69.8487.00099.710.29
obfuscate843665178-62.60537.92778.8821.12
obfuscate1671661-55.6879.00099.400.60
obfuscate35912910681-48.21124.83681.0418.96
obfuscate40073892115-42.11727.46197.132.87
obfuscate1458141246-39.86034.08796.843.16
obfuscate2453244013-38.3088.00099.470.53
obfuscate330-35.6670.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110110.00052.6360.00100.00
obfuscate4040.00050.7500.00100.00
obfuscate6060.00049.5000.00100.00
obfuscate140140.00049.0710.00100.00
obfuscate685630.00046.6037.3592.65
obfuscate371720-2.47143.25045.9554.05
obfuscate130130.00041.6150.00100.00
obfuscate529423106-1.69040.03879.9620.04
obfuscate1587187-1.60639.41444.9455.06
obfuscate340340.00039.0290.00100.00
obfuscate16735591114-2.02138.93433.4166.59

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00
obfuscate13130-1.5380.000100.000.00
obfuscate484800.8750.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate440-5.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate130130.00041.6150.00100.00
obfuscate4040.00023.0000.00100.00
obfuscate140140.00049.0710.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate110110.00052.6360.00100.00
obfuscate6060.00049.5000.00100.00
obfuscate4040.00050.7500.00100.00
obfuscate340340.00039.0290.00100.00
obfuscate2112209-34.00035.0000.9599.05
obfuscate4094405-0.50029.2720.9899.02
obfuscate573540.66730.2595.2694.74

Mest Spam med ratio 75.1 var:
Mon Jul 11 08:04:21 2011; Spam; 75.1; obfuscate; Rubin Bruner ; JUNK Re mailing lists;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Mon Jan 3 15:09:10 2011; Mail; -105.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0108 -- no payment due;

13690 st Spam och 65540 st Ham ger totalt 79230 st Mail (17% spam) till 187 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 28.4668


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Jan 2 11:42:00 EST 2012