&Nu Status


Mail log för Januari - 2010

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate181118083-0.2806.66799.830.17
obfuscate7254542710.33931.67262.6237.38
obfuscate47845622-3.60726.95595.404.60
obfuscate38535629-4.87144.89792.477.53
obfuscate29120388-5.84729.44369.7630.24
obfuscate2242168-13.55622.12596.433.57
obfuscate21716651-3.2416.47176.5023.50
obfuscate21119912-33.43235.25094.315.69
obfuscate2051996-3.77931.66797.072.93
obfuscate2037196-0.71435.4393.4596.55
obfuscate16213230-7.0007.23381.4818.52

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate181118083-0.2806.66799.830.17
obfuscate47845622-3.60726.95595.404.60
obfuscate7254542710.33931.67262.6237.38
obfuscate38535629-4.87144.89792.477.53
obfuscate2242168-13.55622.12596.433.57
obfuscate29120388-5.84729.44369.7630.24
obfuscate21119912-33.43235.25094.315.69
obfuscate2051996-3.77931.66797.072.93
obfuscate21716651-3.2416.47176.5023.50
obfuscate1571561-4.01327.00099.360.64
obfuscate1391390-5.2660.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7254542710.33931.67262.6237.38
obfuscate2037196-0.71435.4393.4596.55
obfuscate1232499-2.04236.02019.5180.49
obfuscate29120388-5.84729.44369.7630.24
obfuscate1498168-39.03720.85354.3645.64
obfuscate21716651-3.2416.47176.5023.50
obfuscate964947-3.18421.06451.0448.96
obfuscate1107832-2.79524.78170.9129.09
obfuscate16213230-7.0007.23381.4818.52
obfuscate38535629-4.87144.89792.477.53
obfuscate252233.50024.6968.0092.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1498168-39.03720.85354.3645.64
obfuscate21119912-33.43235.25094.315.69
obfuscate24168-14.18832.37566.6733.33
obfuscate2242168-13.55622.12596.433.57
obfuscate16106-11.70033.50062.5037.50
obfuscate56551-11.23611.00098.211.79
obfuscate12110219-9.30429.26384.3015.70
obfuscate761-8.83316.00085.7114.29
obfuscate16213230-7.0007.23381.4818.52
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate38535629-4.87144.89792.477.53
obfuscate51501-4.18043.00098.041.96
obfuscate17143-2.28642.33382.3517.65
obfuscate1129-1.50040.88918.1881.82
obfuscate5050.00039.6000.00100.00
obfuscate110110.00039.2730.00100.00
obfuscate161153.00038.8006.2593.75
obfuscate574512-1.31137.75078.9521.05
obfuscate826-1.00037.16725.0075.00
obfuscate30237-2.13037.14376.6723.33
obfuscate1232499-2.04236.02019.5180.49

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00
obfuscate5500.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.2000.000100.000.00
obfuscate1391390-5.2660.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.3330.000100.000.00
obfuscate5500.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7070.00029.1430.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate180180.00024.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate110110.00039.2730.00100.00
obfuscate3030.00030.0000.00100.00
obfuscate5050.00039.6000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate3030.00027.6670.00100.00
obfuscate7070.00021.5710.00100.00

Mest Spam med ratio 57.6 var:
Wed Jan 20 07:00:22 2010; Spam; 57.6; obfuscate; ; JUNK Re;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Mon Jan 4 07:02:27 2010; Mail; -105.4; obfuscate; pairNIC ; Whois Data Reminder - vjf.org;

1298 st Spam och 6726 st Ham ger totalt 8024 st Mail (16% spam) till 114 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 28.8390


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Feb 2 11:42:01 EST 2010