&Nu Status


Mail log för Juni - 2009

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate856321535-0.81922.21137.5062.50
obfuscate32230418-2.67432.27894.415.59
obfuscate27625323-13.36030.30491.678.33
obfuscate19901990.00035.4120.00100.00
obfuscate1901900-6.2740.000100.000.00
obfuscate18411965-9.15129.67764.6735.33
obfuscate18015723-2.45232.60987.2212.78
obfuscate17315815-61.88621.66791.338.67
obfuscate1647157-1.71430.3694.2795.73
obfuscate15514213-3.24638.84691.618.39
obfuscate1558075-26.18817.28051.6148.39

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate856321535-0.81922.21137.5062.50
obfuscate32230418-2.67432.27894.415.59
obfuscate27625323-13.36030.30491.678.33
obfuscate1901900-6.2740.000100.000.00
obfuscate17315815-61.88621.66791.338.67
obfuscate18015723-2.45232.60987.2212.78
obfuscate1491490-4.3090.000100.000.00
obfuscate15514213-3.24638.84691.618.39
obfuscate1371361-2.37534.00099.270.73
obfuscate1351305-1.88521.00096.303.70
obfuscate14113011-1.50031.09192.207.80

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate856321535-0.81922.21137.5062.50
obfuscate19901990.00035.4120.00100.00
obfuscate1647157-1.71430.3694.2795.73
obfuscate1558075-26.18817.28051.6148.39
obfuscate901971-7.31631.42321.1178.89
obfuscate18411965-9.15129.67764.6735.33
obfuscate524480.25013.5837.6992.31
obfuscate14011426-1.19330.46281.4318.57
obfuscate543123-1.58135.00057.4142.59
obfuscate18015723-2.45232.60987.2212.78
obfuscate27625323-13.36030.30491.678.33

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17315815-61.88621.66791.338.67
obfuscate36351-27.0869.00097.222.78
obfuscate1558075-26.18817.28051.6148.39
obfuscate27625323-13.36030.30491.678.33
obfuscate18411965-9.15129.67764.6735.33
obfuscate901971-7.31631.42321.1178.89
obfuscate1901900-6.2740.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate1491490-4.3090.000100.000.00
obfuscate550-4.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12110912-4.11098.08390.089.92
obfuscate15514213-3.24638.84691.618.39
obfuscate19901990.00035.4120.00100.00
obfuscate543123-1.58135.00057.4142.59
obfuscate1371361-2.37534.00099.270.73
obfuscate18015723-2.45232.60987.2212.78
obfuscate947816-1.59032.56282.9817.02
obfuscate32230418-2.67432.27894.415.59
obfuscate1251205-2.25032.20096.004.00
obfuscate901971-7.31631.42321.1178.89
obfuscate18117-2.00031.2945.5694.44

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate72720-1.6530.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate10100-1.9000.000100.000.00
obfuscate44440-2.4550.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate60600-2.6830.000100.000.00
obfuscate440-0.5000.000100.000.00
obfuscate1491490-4.3090.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate170170.00030.1760.00100.00
obfuscate2020.00016.5000.00100.00
obfuscate2020.00020.0000.00100.00
obfuscate110110.00024.9090.00100.00
obfuscate130130.00025.1540.00100.00
obfuscate3030.00011.0000.00100.00
obfuscate19901990.00035.4120.00100.00
obfuscate8080.00027.3750.00100.00
obfuscate5050.00022.0000.00100.00
obfuscate1647157-1.71430.3694.2795.73
obfuscate18117-2.00031.2945.5694.44

Mest Spam med ratio 99.9 var:
Tue Jun 9 12:59:20 2009; Spam; 99.9; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK ISO-8859-1QFE5_4_nr__VE4derstation_och_DVD_f...
Mest Ham med ratio -104.9 var:
Tue Jun 16 13:53:01 2009; Mail; -104.9; obfuscate; Jesper Rudner ; SV [unknown language 94] Re SV [unknown language 82] Ars Magica;

1633 st Spam och 4316 st Ham ger totalt 5949 st Mail (27% spam) till 102 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 26.6056


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Jul 2 11:42:00 EDT 2009