&Nu Status


Mail log för November - 2008

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28464492397-1.31430.65715.7884.22
obfuscate32831117-4.03526.23594.825.18
obfuscate29421777-3.27634.05273.8126.19
obfuscate23381152-20.92632.23034.7665.24
obfuscate22420024-2.11024.33389.2910.71
obfuscate2142122-6.8306.50099.070.93
obfuscate20988121-5.72730.38042.1157.89
obfuscate19658138-29.63828.18829.5970.41
obfuscate19212369-1.58513.72564.0635.94
obfuscate1831749-4.79383.88995.084.92
obfuscate1637489-1.06831.55145.4054.60

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28464492397-1.31430.65715.7884.22
obfuscate32831117-4.03526.23594.825.18
obfuscate29421777-3.27634.05273.8126.19
obfuscate2142122-6.8306.50099.070.93
obfuscate22420024-2.11024.33389.2910.71
obfuscate1831749-4.79383.88995.084.92
obfuscate16013921-2.20931.85786.8813.12
obfuscate1351350-4.3110.000100.000.00
obfuscate15413123-2.30531.69685.0614.94
obfuscate14112516-11.94427.37588.6511.35
obfuscate19212369-1.58513.72564.0635.94

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28464492397-1.31430.65715.7884.22
obfuscate23381152-20.92632.23034.7665.24
obfuscate15113138-1.30830.9428.6191.39
obfuscate19658138-29.63828.18829.5970.41
obfuscate14112129-3.33335.1558.5191.49
obfuscate20988121-5.72730.38042.1157.89
obfuscate10901090.00036.6970.00100.00
obfuscate1616299-2.24236.49538.5161.49
obfuscate1041193-2.18230.35510.5889.42
obfuscate1637489-1.06831.55145.4054.60
obfuscate1152887-1.00031.58624.3575.65

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.0000.000100.000.00
obfuscate19658138-29.63828.18829.5970.41
obfuscate29290-26.1720.000100.000.00
obfuscate23381152-20.92632.23034.7665.24
obfuscate770-16.2860.000100.000.00
obfuscate14112516-11.94427.37588.6511.35
obfuscate2142122-6.8306.50099.070.93
obfuscate660-6.1670.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate20988121-5.72730.38042.1157.89
obfuscate440-5.2500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1831749-4.79383.88995.084.92
obfuscate10901090.00036.6970.00100.00
obfuscate1616299-2.24236.49538.5161.49
obfuscate860860.00036.3020.00100.00
obfuscate75174-1.00036.1621.3398.67
obfuscate14112129-3.33335.1558.5191.49
obfuscate32329-0.33334.6559.3890.62
obfuscate1026141-2.08234.34159.8040.20
obfuscate29421777-3.27634.05273.8126.19
obfuscate220220.00033.7730.00100.00
obfuscate3030.00033.0000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate440-5.2500.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate29290-0.6550.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate20200-1.6000.000100.000.00
obfuscate660-3.0000.000100.000.00
obfuscate20200-1.2500.000100.000.00
obfuscate141400.1430.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110110.00029.9090.00100.00
obfuscate5050.00023.4000.00100.00
obfuscate3030.00033.0000.00100.00
obfuscate200200.00028.6500.00100.00
obfuscate460460.00029.9350.00100.00
obfuscate860860.00036.3020.00100.00
obfuscate160160.00027.7500.00100.00
obfuscate3030.00033.0000.00100.00
obfuscate10901090.00036.6970.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate220220.00033.7730.00100.00

Mest Spam med ratio 100.8 var:
Mon Nov 10 02:48:54 2008; Spam; 100.8; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK ISO-8859-1QVE4lj_dit_pris_PlattTV_lyxmobil_...
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Mon Nov 3 12:25:22 2008; Mail; -104.4; obfuscate; pair Networks Support ; pair Networks E-Mail System Upgrade Notice for toreo;

4770 st Spam och 4006 st Ham ger totalt 8776 st Mail (54% spam) till 97 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 30.4193


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Dec 2 11:42:00 EST 2008