&Nu Status


Mail log för Juni - 2008

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate65873336254-0.67927.0185.0694.94
obfuscate49161430-2.42628.58412.4287.58
obfuscate451202249-5.72831.85944.7955.21
obfuscate41615401-7.20028.8053.6196.39
obfuscate403247156-4.11731.07161.2938.71
obfuscate3743704-0.1358.00098.931.07
obfuscate35343310-3.79136.39012.1887.82
obfuscate347162185-0.84630.54146.6953.31
obfuscate317174143-0.70130.07054.8945.11
obfuscate310105205-1.69530.02933.8766.13
obfuscate23680156-16.31228.02633.9066.10

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3743704-0.1358.00098.931.07
obfuscate65873336254-0.67927.0185.0694.94
obfuscate403247156-4.11731.07161.2938.71
obfuscate451202249-5.72831.85944.7955.21
obfuscate1921911-6.2517.00099.480.52
obfuscate317174143-0.70130.07054.8945.11
obfuscate347162185-0.84630.54146.6953.31
obfuscate17715918-43.94324.27889.8310.17
obfuscate15314211-2.415101.09192.817.19
obfuscate20114061-7.17914.47569.6530.35
obfuscate1291290-2.5430.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate65873336254-0.67927.0185.0694.94
obfuscate49161430-2.42628.58412.4287.58
obfuscate41615401-7.20028.8053.6196.39
obfuscate35343310-3.79136.39012.1887.82
obfuscate451202249-5.72831.85944.7955.21
obfuscate21002100.00030.6380.00100.00
obfuscate22721206-5.28630.0589.2590.75
obfuscate310105205-1.69530.02933.8766.13
obfuscate347162185-0.84630.54146.6953.31
obfuscate21134177-23.23527.70616.1183.89
obfuscate22968161-1.79430.40429.6970.31

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate615-104.00025.00016.6783.33
obfuscate17715918-43.94324.27889.8310.17
obfuscate23221-31.8186.00095.654.35
obfuscate21134177-23.23527.70616.1183.89
obfuscate16218144-21.00029.63211.1188.89
obfuscate23680156-16.31228.02633.9066.10
obfuscate1659156-11.33330.3335.4594.55

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15314211-2.415101.09192.817.19
obfuscate200200.00037.1500.00100.00
obfuscate2020.00036.5000.00100.00
obfuscate35343310-3.79136.39012.1887.82
obfuscate15511541.00036.1430.6599.35
obfuscate660660.00035.6820.00100.00
obfuscate640640.00035.4840.00100.00
obfuscate871968-0.94734.86821.8478.16
obfuscate851966-3.57934.56122.3577.65
obfuscate760760.00034.3550.00100.00
obfuscate1365131-1.40033.4963.6896.32

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00
obfuscate111101.9090.000100.000.00
obfuscate68680-1.5880.000100.000.00
obfuscate14140-0.8570.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1291290-2.5430.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21002100.00030.6380.00100.00
obfuscate140140.00025.2140.00100.00
obfuscate2020.00036.5000.00100.00
obfuscate200200.00037.1500.00100.00
obfuscate5050.00026.2000.00100.00
obfuscate640640.00035.4840.00100.00
obfuscate310310.00031.4520.00100.00
obfuscate4040.00025.5000.00100.00
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate680680.00029.8090.00100.00
obfuscate760760.00034.3550.00100.00

Mest Spam med ratio 105.8 var:
Thu Jun 26 07:19:52 2008; Spam; 105.8; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK Vinn nya IPhone 3G;
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Sun Jun 1 11:57:09 2008; Mail; -104.4; obfuscate; Ivar Nilsson ; fw Some pics (fwd);

10996 st Spam och 3824 st Ham ger totalt 14820 st Mail (74% spam) till 108 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 28.5203


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Jul 2 11:42:01 EDT 2008