&Nu Status


Mail log för Maj - 2008

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39733013672-0.11635.3867.5892.42
obfuscate513191322-6.23637.83937.2362.77
obfuscate364250114-4.42837.78168.6831.32
obfuscate363184179-0.56537.74350.6949.31
obfuscate3563497-0.5197.71498.031.97
obfuscate308103205-0.77734.13733.4466.56
obfuscate28175206-15.76033.87426.6973.31
obfuscate280152650.33336.5855.3694.64
obfuscate278137141-4.32138.34849.2850.72
obfuscate26236226-1.58336.29213.7486.26
obfuscate24002400.00038.0460.00100.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3563497-0.5197.71498.031.97
obfuscate39733013672-0.11635.3867.5892.42
obfuscate364250114-4.42837.78168.6831.32
obfuscate22020911-40.65621.00095.005.00
obfuscate513191322-6.23637.83937.2362.77
obfuscate363184179-0.56537.74350.6949.31
obfuscate1831749-5.3748.33395.084.92
obfuscate16314815-2.87891.86790.809.20
obfuscate278137141-4.32138.34849.2850.72
obfuscate233126107-6.65117.65454.0845.92
obfuscate1121120-0.5450.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39733013672-0.11635.3867.5892.42
obfuscate513191322-6.23637.83937.2362.77
obfuscate280152650.33336.5855.3694.64
obfuscate24002400.00038.0460.00100.00
obfuscate26236226-1.58336.29213.7486.26
obfuscate28175206-15.76033.87426.6973.31
obfuscate20502050.00036.3410.00100.00
obfuscate308103205-0.77734.13733.4466.56
obfuscate363184179-0.56537.74350.6949.31
obfuscate1785173-1.00036.2142.8197.19
obfuscate17571682.00033.2744.0096.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate22020911-40.65621.00095.005.00
obfuscate22211-33.9056.00095.454.55
obfuscate18528157-31.64334.28015.1484.86
obfuscate17922157-16.81837.80912.2987.71
obfuscate28175206-15.76033.87426.6973.31
obfuscate233126107-6.65117.65454.0845.92
obfuscate513191322-6.23637.83937.2362.77
obfuscate28271-5.8156.00096.433.57
obfuscate1831749-5.3748.33395.084.92
obfuscate364250114-4.42837.78168.6831.32

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16314815-2.87891.86790.809.20
obfuscate11101110.00039.6220.00100.00
obfuscate11201120.00039.1160.00100.00
obfuscate160160.00038.6880.00100.00
obfuscate440440.00038.4090.00100.00
obfuscate278137141-4.32138.34849.2850.72
obfuscate24002400.00038.0460.00100.00
obfuscate88871-1.23038.00098.861.14
obfuscate513191322-6.23637.83937.2362.77
obfuscate18254128-3.68537.82029.6770.33
obfuscate17922157-16.81837.80912.2987.71

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1103.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate660-3.0000.000100.000.00
obfuscate330-0.6670.000100.000.00
obfuscate14140-0.2860.000100.000.00
obfuscate141400.0000.000100.000.00
obfuscate1001000-2.0700.000100.000.00
obfuscate550-2.2000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate3302.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20502050.00036.3410.00100.00
obfuscate3030.00032.3330.00100.00
obfuscate24002400.00038.0460.00100.00
obfuscate180180.00037.4440.00100.00
obfuscate2020.00032.5000.00100.00
obfuscate9090.00034.2220.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate160160.00038.6880.00100.00
obfuscate440440.00038.4090.00100.00
obfuscate6060.00023.8330.00100.00
obfuscate7070.0007.1430.00100.00

Mest Spam med ratio 108.5 var:
Fri May 2 00:05:47 2008; Spam; 108.5; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK ISO-8859-1QVakna_med_Sveriges_stF6rsta_morg...
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Mon May 5 16:00:50 2008; Mail; -104.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0076 -- no payment due;

8312 st Spam och 3753 st Ham ger totalt 12065 st Mail (68% spam) till 103 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 35.0302


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Jun 2 11:42:00 EDT 2008