&Nu Status


Mail log för Februari - 2008

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate46726943978-1.52331.06714.8585.15
obfuscate550374176-1.07831.31268.0032.00
obfuscate527345182-4.67032.41865.4634.54
obfuscate456176280-5.00630.41838.6061.40
obfuscate428195233-4.19533.91045.5654.44
obfuscate36873295-0.74020.01419.8480.16
obfuscate355100255-6.52029.22028.1771.83
obfuscate353116237-1.61231.05132.8667.14
obfuscate29239253-6.25633.55713.3686.64
obfuscate2757268-0.28632.6642.5597.45
obfuscate25714243-0.92933.1285.4594.55

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate46726943978-1.52331.06714.8585.15
obfuscate550374176-1.07831.31268.0032.00
obfuscate527345182-4.67032.41865.4634.54
obfuscate24320142-2.45859.23882.7217.28
obfuscate428195233-4.19533.91045.5654.44
obfuscate1861797-7.2518.42996.243.76
obfuscate456176280-5.00630.41838.6061.40
obfuscate15113318-30.95527.38988.0811.92
obfuscate237118119-8.87318.13449.7950.21
obfuscate353116237-1.61231.05132.8667.14
obfuscate355100255-6.52029.22028.1771.83

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate46726943978-1.52331.06714.8585.15
obfuscate36873295-0.74020.01419.8480.16
obfuscate456176280-5.00630.41838.6061.40
obfuscate2757268-0.28632.6642.5597.45
obfuscate355100255-6.52029.22028.1771.83
obfuscate29239253-6.25633.55713.3686.64
obfuscate25714243-0.92933.1285.4594.55
obfuscate24302430.00033.1980.00100.00
obfuscate353116237-1.61231.05132.8667.14
obfuscate428195233-4.19533.91045.5654.44
obfuscate21621195-43.19029.6829.7290.28

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-103.0000.000100.000.00
obfuscate1371136-93.00034.5960.7399.27
obfuscate21621195-43.19029.6829.7290.28
obfuscate12102-42.4007.50083.3316.67
obfuscate15113318-30.95527.38988.0811.92
obfuscate31310-26.0650.000100.000.00
obfuscate861373-9.23126.41115.1284.88
obfuscate237118119-8.87318.13449.7950.21
obfuscate1861797-7.2518.42996.243.76
obfuscate21201-6.7007.00095.244.76
obfuscate355100255-6.52029.22028.1771.83

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24320142-2.45859.23882.7217.28
obfuscate280280.00043.9640.00100.00
obfuscate410410.00038.7560.00100.00
obfuscate130130.00036.6150.00100.00
obfuscate5050.00036.6000.00100.00
obfuscate550550.00036.5820.00100.00
obfuscate580580.00035.5690.00100.00
obfuscate1371136-93.00034.5960.7399.27
obfuscate756411-1.82834.09185.3314.67
obfuscate734924-2.51034.08367.1232.88
obfuscate428195233-4.19533.91045.5654.44

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.4000.000100.000.00
obfuscate48480-4.8540.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate17170-1.5880.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate330-0.6670.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5050.0007.4000.00100.00
obfuscate24302430.00033.1980.00100.00
obfuscate5050.00036.6000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate410410.00038.7560.00100.00
obfuscate130130.00036.6150.00100.00
obfuscate530530.00030.4340.00100.00
obfuscate360360.00030.9440.00100.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate150150.00031.6670.00100.00
obfuscate280280.00043.9640.00100.00

Mest Spam med ratio 109.8 var:
Fri Feb 1 07:10:38 2008; Spam; 109.8; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK Vinn NOKIAs supertelefon N95;
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Fri Feb 1 14:34:15 2008; Mail; -104.4; obfuscate; Ivar Nilsson ; fw Your World Golf Ranking (fwd);

9189 st Spam och 3952 st Ham ger totalt 13141 st Mail (69% spam) till 94 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 30.8017


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Mar 2 11:42:00 EST 2008