&Nu Status


Mail log för Januari - 2008

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate59836935290-0.81431.64011.5888.42
obfuscate696187509-6.88832.10626.8773.13
obfuscate391192199-1.88036.58849.1050.90
obfuscate352216136-5.06933.14061.3638.64
obfuscate35169282-1.17420.94019.6680.34
obfuscate3401339-1.00034.1860.2999.71
obfuscate338238100-2.48343.88070.4129.59
obfuscate32395228-0.81133.40429.4170.59
obfuscate309208101-5.14933.99067.3132.69
obfuscate29563232-5.71432.76721.3678.64
obfuscate29463231-19.60328.32921.4378.57

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate59836935290-0.81431.64011.5888.42
obfuscate338238100-2.48343.88070.4129.59
obfuscate352216136-5.06933.14061.3638.64
obfuscate309208101-5.14933.99067.3132.69
obfuscate391192199-1.88036.58849.1050.90
obfuscate696187509-6.88832.10626.8773.13
obfuscate18517411-4.7138.45594.055.95
obfuscate17511461-50.26333.50865.1434.86
obfuscate32395228-0.81133.40429.4170.59
obfuscate24793154-4.60226.57837.6562.35
obfuscate25882176-1.06134.30131.7868.22

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate59836935290-0.81431.64011.5888.42
obfuscate696187509-6.88832.10626.8773.13
obfuscate3401339-1.00034.1860.2999.71
obfuscate35169282-1.17420.94019.6680.34
obfuscate28133248-9.90933.71411.7488.26
obfuscate29563232-5.71432.76721.3678.64
obfuscate29463231-19.60328.32921.4378.57
obfuscate32395228-0.81133.40429.4170.59
obfuscate20202020.00036.0200.00100.00
obfuscate391192199-1.88036.58849.1050.90
obfuscate2014197-23.00033.8631.9998.01

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-102.0000.000100.000.00
obfuscate110-95.0000.000100.000.00
obfuscate17511461-50.26333.50865.1434.86
obfuscate29272-30.4076.50093.106.90
obfuscate14019121-25.89528.71913.5786.43
obfuscate642-25.75022.00066.6733.33
obfuscate2014197-23.00033.8631.9998.01
obfuscate29463231-19.60328.32921.4378.57
obfuscate1269117-13.22231.4277.1492.86
obfuscate28133248-9.90933.71411.7488.26
obfuscate696187509-6.88832.10626.8773.13

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate338238100-2.48343.88070.4129.59
obfuscate320320.00041.3750.00100.00
obfuscate120120.00040.5000.00100.00
obfuscate380380.00038.7370.00100.00
obfuscate12001200.00038.2920.00100.00
obfuscate710710.00038.2540.00100.00
obfuscate18601860.00037.9300.00100.00
obfuscate12801280.00037.6250.00100.00
obfuscate660660.00037.4090.00100.00
obfuscate810810.00036.7530.00100.00
obfuscate391192199-1.88036.58849.1050.90

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-1.3330.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate12120-1.0830.000100.000.00
obfuscate880-1.0000.000100.000.00
obfuscate24240-1.9580.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate20200-1.6500.000100.000.00
obfuscate990-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-102.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate20202020.00036.0200.00100.00
obfuscate5050.00020.6000.00100.00
obfuscate18601860.00037.9300.00100.00
obfuscate380380.00038.7370.00100.00
obfuscate810810.00036.7530.00100.00
obfuscate320320.00041.3750.00100.00
obfuscate13901390.00033.2090.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate660660.00037.4090.00100.00
obfuscate9090.0007.4440.00100.00

Mest Spam med ratio 109.8 var:
Fri Jan 11 11:26:14 2008; Spam; 109.8; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK ISO-8859-1QVinn_GPS-navigator_frE5n_Garmin;...
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Wed Jan 2 07:31:50 2008; Mail; -104.4; obfuscate; Ivar Nilsson ; Re gradering;

11619 st Spam och 3475 st Ham ger totalt 15094 st Mail (76% spam) till 94 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 32.2121


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Feb 2 11:42:01 EST 2008