&Nu Status


Mail log för 2006

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9469418095765992.22227.30619.1180.89
obfuscate766721715496-2.38325.09428.3271.68
obfuscate2753131714361.43223.54047.8452.16
obfuscate26234982125-2.54628.14918.9981.01
obfuscate248610781408-35.37127.22143.3656.64
obfuscate24727891683-1.17626.46931.9268.08
obfuscate213993912000.27725.30443.9056.10
obfuscate19751391836-20.73426.9967.0492.96
obfuscate18995701329-4.56526.87330.0269.98
obfuscate18787161162-21.10225.00338.1361.87
obfuscate174421915252.14225.81612.5687.44

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9469418095765992.22227.30619.1180.89
obfuscate766721715496-2.38325.09428.3271.68
obfuscate2753131714361.43223.54047.8452.16
obfuscate248610781408-35.37127.22143.3656.64
obfuscate1216967249-5.18821.33779.5220.48
obfuscate213993912000.27725.30443.9056.10
obfuscate1073851222-0.99513.12679.3120.69
obfuscate24727891683-1.17626.46931.9268.08
obfuscate18787161162-21.10225.00338.1361.87
obfuscate1231701530-6.48519.48556.9543.05
obfuscate1025652373-8.58114.99763.6136.39

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9469418095765992.22227.30619.1180.89
obfuscate766721715496-2.38325.09428.3271.68
obfuscate26234982125-2.54628.14918.9981.01
obfuscate19751391836-20.73426.9967.0492.96
obfuscate24727891683-1.17626.46931.9268.08
obfuscate174421915252.14225.81612.5687.44
obfuscate2753131714361.43223.54047.8452.16
obfuscate248610781408-35.37127.22143.3656.64
obfuscate13713513362.00028.0672.5597.45
obfuscate18995701329-4.56526.87330.0269.98
obfuscate15693591210-14.64926.12222.8877.12

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-100.0000.000100.000.00
obfuscate211-99.0007.00050.0050.00
obfuscate10100-80.2000.000100.000.00
obfuscate550-40.6000.000100.000.00
obfuscate19514-39.40026.64326.3273.68
obfuscate248610781408-35.37127.22143.3656.64
obfuscate19316-34.00027.93815.7984.21
obfuscate330-30.6670.000100.000.00
obfuscate18787161162-21.10225.00338.1361.87
obfuscate19751391836-20.73426.9967.0492.96
obfuscate1257-18.40017.42941.6758.33

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3332051281.73750.40661.5638.44
obfuscate1010.00033.0000.00100.00
obfuscate10621042.00031.5671.8998.11
obfuscate181181631.16730.2529.9490.06
obfuscate14061341.50028.9634.2995.71
obfuscate62433591-1.06128.6795.2994.71
obfuscate26230232-1.13328.44411.4588.55
obfuscate220220.00028.2270.00100.00
obfuscate26234982125-2.54628.14918.9981.01
obfuscate13713513362.00028.0672.5597.45
obfuscate13933761017-1.32428.05626.9973.01

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate141401.7140.000100.000.00
obfuscate8801.2500.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate220-100.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate202000.9000.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate330-2.3330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate560560.00024.5000.00100.00
obfuscate330330.00024.3030.00100.00
obfuscate2020.00020.0000.00100.00
obfuscate9090.00020.0000.00100.00
obfuscate1010.00033.0000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate120120.00021.4170.00100.00
obfuscate930930.0006.5590.00100.00
obfuscate220220.00028.2270.00100.00
obfuscate721711.00027.4371.3998.61
obfuscate631620.00020.4191.5998.41

Mest Spam med ratio 113.1 var:
Wed Jun 14 17:21:55 2006; Spam; 113.1; obfuscate; Katy Abraham ; Investor Insight;
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Sat Dec 9 05:10:05 2006; Mail; -104.4; obfuscate; Ivar Nilsson ; Re hej;

114144 st Spam och 38742 st Ham ger totalt 152886 st Mail (74% spam) till 157 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 26.6850


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Jan 2 11:42:00 EST 2007