&Nu Regler


  Reglerna (eller stadgar) som gäller för och.nu.

 • Målsättning

  Att skapa & upprätthålla en domän för att medlemmarna i nyss nämda domän ska kunna få en lite udda & personlig mail & web-adress.

 • Medlemskap

  Medlemskapet är årsvis, under kalenderår. Medlem kan man endast bli genom rekomendation genom en eller flera medlemmar. Om någon medlem emotsätter sig en ansökande medlemskap måste frågan tas upp till diskusion, se "Oense".

 • Inträde

  Det går självklart att bli medlem när som helst. Be er referns på och.nu att slänga iväg ett mail till Postmaster där han/hon talar om att ni vill bli medlem samt den mailadress där ni kan bli nådd.

  Uppgifter som intresanta är vilken mailadress/mailalias ni önskar, om ni vill forwarda mailen och i så fall vart, eller om ni önskar POP-konto. Önskar ni även webutrymme är det lämpligt att nämna det här (kan tas senare).

 • Utträde

  Vill man gå ur denna domän så göres det enklast vid årsskiftet. Inga pengar eller liknande kommer betalas tillbaka vid eventuella avhopp under året. Anmäles till Postmaster så fixas det.

 • Avgift

  Betalning för medlemskapet görs i samband med årsskiftet.
  Vi bestämmer då en fast avgift baserat på hur många vi är, samt tar självkostnadspris (för tillfället 100:-). Det är viktigt att ingen blir ekonomiskt belastad för vad andra hittar på i domänen.

 • Om man blir oense i någon fråga

  Finns det någonting som man inte kan komma överens om vad gäller vårat domän får man kalla samman alla deltagarna i ett litet råd, t.ex en mailinglista, eller över en kopp kaffe om de berörda råkar bo i närheten. Om man efter en viss tid inte har kommit överrens får deltagarna genomföra en omröstning & det utslaget kan endast överklagas om majoriteten av deltagarna är överens om att en ny diskussion & omröstning måste ske.

  Med andra ord "Domänens högsta beslutande organ" måste vara en klart demokratisk ordning och bestå av majoriteten av medlemmarna.

 • Administration

  Web & Postmasters ord gäller som lag inom våran domän, denna utses och avsättes av medlemmarna, dvs genom en diskussion och beslut av majoriteten av medlemmarna. Dock kan inte Web & Postmasters order överklagas av medlemmarna utan denne kan endast tillsättas eller avsättas genom medlemmarnas försorg.

  Som Administration bör det utses någon av medlemmarna som har den kunnighet inom Web & Mailhantering som krävs för ett dylikt förtroendeuppdrag.

  Web & Postmaster är inte befriad från avgifter till domänen (Idellt arbete tror jag det kallas).

  Webmaster

  Sköter uppdateringen av domänens huvudsidor, eller delegationen av motsvarande jobb till någon av medlemmarna. Är även den person som vidarebefodrar lösenord till medlemmar som har webutrymme.

  Postmaster

  Sköter mailfiltret som sorterar posten till medlemmarna, är även den som vidarebefodrar feladresserade brev. Är snubben att snacka med om man vill ha något alias eller en mailinglista.

 • Ekonomi

  Den som administrerar domänens ekonomi (för tillfället Postmaster) har även ansvaret för att beräkna förslaget till avgift för domänen samt samla in medlemsavgiften från medlemmarna vid årsskiftet.

 • Mail och Webadress

  Dessa är valfria, först fram får första tjing på namnet!!

 • Mail

  Pair har en övre gräns på 1M per mail. Vi bör undvika att skicka & ta emot stora mail. Detta innebär att binärfiler måste postas via något annat konto än det på våran domän, tyvärr..

 • Web

  Vi har utrymme på vårat konto som spenderas dels på webben men även på mailkontona (själva postlådan för de som har POP-konto). Varje medlem får tillgång till "sitt egna" bibliotek där de kan lägga upp en web-sida. Denna sida får inte innehålla vad som går under benämningen "porr" då våran leverantörs system inte är dimensionerat för att tillhandahålla dylika tjänster. Snuskiga historier borde vi väl å andra sidan kunna kosta på oss, tror jag :-)

  Vi förlitar oss på att medlemmarna som administrerar sin sidor under och.nu inte ändrar något annat än sina filer (dvs i sitt bibliotek), om det upptäcks att någon av våra medlemmar ändrar i andra filer kommer vederbörande uteslutas omgående och permanent.

 • ?? Lösenord ??

  Lösenord har vi bara ett för hela domänen, de medlemmar som administrerar hemsidor kommer att få tillgång till detta. Detta får ej spridas av någon annan än Webmaster.
Frågor och dylikt till Support

Denna sida upprätthålls av Webmaster Till Index