MJUKJUDO
home | mjuk judo | gradering | teknikgrupper | kata | litteratur | reklam

Judo ar en kampform.
Syftet är att med bästa användning av energi kunna tvinga sin motståndare ur balans och sedan kunna bibehålla övertaget för att kontrollera densamme.
Judo är idag en av världens största tävlingsidrotter med ett deltagarantal på OS nivå som är störst efter fotbollen. Men judo handlar också om att lära sig, att utveckla sitt medvetande. Balans och kroppsuppfattning är inte bara bra for att vinna tävlingar, det ger oss också en inre ro som gör oss starkare
Det är endast när en kraft är i balans som den kan vila.

Varför mjuk judo?
I judo finns tre träningsformer (kata, randori och shiai). I mjuk judo finns det bara två. Shiai, som är den form som har tagits bort, är tävling eller prövning. Det är en träningsform som är direkt knuten till tävling och kamp. Istället för att kämpa mot varandra i kamp koncentrerar vi oss på att samarbeta för att hitta förståelse för judon. Det är skillnaden mellan judo och mjuk judo.