MJUKJUDO
home | mjuk judo | gradering | teknikgrupper | kata | litteratur | reklam

Judoboken
- Svensk bok om judo, på svenska.
- Rekommenderas för alla.
- Går grundligt igenom de flesta
   aspekter i judo.
- Bilder på alla tekniker i graderings-
   systemet.
- Saknar genomgång av kata.

ISBN: 9-1722-3200-5

Pris: 300-350 kr

Kodokan Judo
- Skriven av Jigoro Kano (engelska).
- Rekommenderas för lite mer
   avancerade.

- Heltäckande, från ett japanskt
   perspektiv.
- Bilderna lämnar ibland mer att önska.
- Genomgång av alla officiella kator.
- Svårtolkad på sina ställen

ISBN: 4-7700-1799-5

Pris: ~160 kr