MJUKJUDO
home | mjuk judo | gradering | teknikgrupper | kata | litteratur | reklam

Grundkata
 Nemawashi no kata - video (14 MB)

Öppning
Tori befinner sig på Shomens högra sida ståendes mot uke utanför det område där katan ska visas upp.
Tori och Uke bugar in på området, kliver in med vänster fot först till ungefär 6 meter ifrån varandra. Vänder sig 90 grader och bugar med stående bugning mot Shomen. Vänder sig mot varandra, sätter sig ner i seiza, utför en sittande bugning. Ställer sig upp, därefter öppnar katan med vänster fot fram i en triangelform och blir stående i shizen hontai ca 4 meter ifrån varandra.
O-soto-otoshi
Tori och Uke rör sig mot mitten, stannar ca 60 cm från varandra och tar samtidigt höger standardgrepp.
Tori, som är den aktiva i första tekniken, trycker mot Ukes vänster axel och tar ett steg framåt med höger fot.
Uke behåller sin balans genom att ta ett snabbt steg bakåt med vänster ben.
Tori bryter Ukes balans, snett bakåt vänster med ett stort steg med vänster ben och kastar O-soto-otoshi.
Ko-soto-gari
Tori placerar sig in mot mitten, Uke ställer sig upp, 60 cm distans, och tillsammans tar höger standardgrepp.
Uke, som är den aktiva i den andra tekniken, trycker Toris vänster axel och tar fart framåt.
Tori återfår sin balans genom att snabbt ta steg bakåt och kastar genom att ta ett dubbelt steg med höger ben för att kunna svepa, med vänster fot, Ukes högra fot från utsidan medan Uke är på väg framåt.
O-goshi
Tori placerar sig i mitten, Uke ställer sig upp framför Tori ca 60 cm från varandra, tillsammans tar höger standardgrepp.
Uke trycker Tori bakåt med bibehållen balans. Tori flyttar sig bakåt för att återfå balans.
Vid början av tredje steget släpper Tori höger hands greppet och tar ett något längre steg med korsad tai-sabaki. Vänder runt 180 grader och greppar om Ukes rygg, sjunker ner med höften under Ukes bälte samtidigt leder Ukes överkropp framåt med armen. När Ukes tyngdpunk hamnat ovanför Toris höft, sträck upp på benen och vrid med överkroppen för att kasta O-goshi
Ippon-seoi-nage
Tori vänder sig mot centrum, Uke ställer sig upp vänd mot Tori ungefär 60 cm ifrån och greppar höger standardgrepp samtidigt.
Tori trycker Uke bakåt med bibehållen balans, Uke återfår sin balans genom att kliva bakåt. Efter tredje steget gör Uke motstånd och vill inte gå bakåt längre.
Tori drar tag i Ukes högra arms insida, cirkelrörelse uppåt, och tvingar Uke upp på tå. Tori vänder om, med böjda ben, med ryggen mot Uke (Toris bälte ska synligt vara lägre än Ukes bälte) och kastar Ippon-seoi-nage.
Avslut
Tori och Uke går direkt tillbaka till utgångspositionen ca 4 meter ifrån varandra, i shizen hontai. Stänger katan med höger fot bak först sedan vänster i en triangelform.
Därefter en sittande bugning mot varandra, ställer sig upp och vänder 90 grader mot Shomen, utför en stående bugning. Kliver ut, börjar med höger fot, och bugar av från området.