GRADERINGSKRAV, MJUKJUDO

Fordringar för examen till 5 kyu (gult bälte)

Det här ska du veta:
  Hajime betyder börja och Mate betyder bryt.
  Tori = den som utför tekniken,
  Uke = den som tekniken utförs på.

Rei (hälsning)
  Stående och sittande hälsning

Ukemi waza/Taiso (fallteknik/gymnastik)
  Kullerbytta bakåt/framåt
  Bakåtfall
  Sidofall

Kumi kata (greppteknik)
  Kunna standard grepp (i slag och ärm) åt både höger och vänster.

Nage waza (kast teknik)
  Ashi waza (benkast)
    O-soto-otoshi (stor yttre droppe)
    Ko-soto-gari (litet yttre svep)
    O-uchi-gari (stort inre svep)
    Ko-uchi-gari (litet inre svep)
    Hiza-guruma (knä hjul)
  Koshi waza (höftkast)
    O-goshi (stort höftkast)
    Koshi-guruma (höft hjul)
    Uki-goshi (flytande höft)
    Kubi-nage (nack kast)

Osae komi waza (fasthållningsteknik)
    Kesa-gatame (variant på scarf fasthållning)
    Kuzure-kesa-gatame (variant på scarf fasthållning)
    Mune-gatame (fasthållning över bröstkorgen)
    Yoko-shiho-gatame (Övre 4 hörns fasthållning)

Du skall även kunna:
  a) Mairisignalerna för att markera att man ger upp.
  b) Ta på dig judogin på ett korrekt sätt och kunna knyta bältet.
  c) Gul bensvepscirkeln
  d) Gul fasthållningscirkeln

Randori (fri form)
  Ne waza