GRADERINGSKRAV, MJUKJUDO

Fordringar för examen till 2 kyū (blått bälte)

Det här ska du veta:
  Kuzushi = balansbrytning
  Tsukuri = ingång
  Kake = kast

Ukemi waza/Taiso (fallteknik/gymnastik)
  Framåtfall i olika kastriktningar

Kumi kata (greppteknik)
  Att kunna få in sitt favoritgrepp när uke greppar på olika sätt.

Nage waza (kast teknik)
  Te waza (handkast)
    Seoi-nage "med överkliv" (Skulder kast)
    Seoi-nage "högerkast med vänster
      ingång" (Skulder kast)

    Te-guruma (hand hjul)
    Kata-guruma "knästående"
      (axel hjul)
  Sutemi waza (offerkast)
    Uki-waza (flytande teknik)
    Yoko-otoshi (Sido droppe)
    Yoko-guruma (sido hjul)
    Soto-makikomi (Yttre nedåtvrid)
  Ashi waza (benkast)
    O-guruma (stort hjul)
    Ashi-guruma (fot hjul)
    Tsubame-gaeshi (tillbaka kontring)
  Koshi waza (offerkast)
    Sode-tsuri-komi-goshi "enarms"
      (arm lyft drag höftkast)

Kata (förutbestämd from)
  Ne Mawashi no kata
  Ashi-waza (3:a serien från Nage-no-kata)
  Koshi-waza (2:a serien från Nage-no-kata)

Kansetsu waza (Armlåsteknik)
    Kannuki-gatame
    Waki-gatame (Armhåla fasthållning)
    Hara-gatame (Mage fasthållning)
    Hiza-gatame (Knä fasthållning)

Shime waza (Halslåsteknik)
    Kata-te-jime (Axel hand strypning
    Sode-guruma-jime (Arm hjul strypning)
    Sankaku-jime (triangel strypning)
    Tsukomi-jime (press strypning)

Du skall även kunna:
  a) Komma in på kontrollgreppen från olika lägen.
  b) Ett sätt att passera ukes ben på uke, som ligger på rygg.
  c) Två sätt att ta över när uke attackerar tori som står på alla fyra.
  d) Tre sätt att vända uke, som ligger på mage/alla fyra.
  e) Tre valfria kombinationer "framåt . bakåt" i tachi waza.
  f) Tre valfria kombinationer "höger . vänster" i tachi waza.