Musik
En tyst värld kan man inte leva i och buller och bång från vardagen glädjer inte mycke. Därför finns en hel del alster med variernde innehåll i samlingen.