Bökare: :Visitor

Intreserad av en plats på webben??

Vem?

Jag är registrerad som återförsäljare hos Pair, som är världens största privata oberoende leverantör av webbutrymme.

Vad?

Det jag tillhandahåller först & främst är svensk support för internettjänster samt möjlighet att betala i svensk valuta till konto i Sverige (istället för i dollar direkt till USA).

Något mera

Jag kan även tillhandahålla support för web-design samt underhåll av web-sidor var vänlig att ta kontakt med mig för förhandling av pris för dylika tjänster.

Interested in a space on the web??

Who?

I'm registred as a valueadded reseller at Pair, who is the worlds largest independent supplyer of webspace.

What?

What in am managing is mainly swedish support for the services, and a way to pay in swedish money to account in sweden (insted of dollars directly to USA)

Anything else??

I can also supply support for webdesign and maintianence of webpages, please be in contact with me for negociation for thoose services.

Prisexempel

Observera att dessa tenderar till att variera beroende på dollar kursen, för helt aktuella priser titta in på Pair

Alla priser är exlusive moms!!


Typ av konto: Account Description Setup /år FTP Web hosting, FTP upload only, no CGI 50:- 500:- Basic Web hosting, FTP and Telnet, no CGI 100:- 900:- Advanced Web hosting, FTP and Telnet, system CGI 150:- 1700:- Webmaster Web hosting, FTP and Telnet, full CGI 200:- 2800:- Konto tillägg Add-On Description Setup /år Virtual Domain Attach a domain name to an account 200:- 100:- Vanity Domain Attach a .pair.com domain to an account 200:- 100:- Domain Parking Attach a second domain to an existing domain, same site 80:- free Secure Server For encrypted submissions 160:- 1000:- Microsoft FrontPage Full server side support with extensions free free Virtual FTP Offer files to visitors via FTP free free Mailboxes Remotely accessible mailboxes free 100:- SQL Databases Powerful SQL implementations free free
Prisexempel: Billigaste kontot (FTP) med webadress typ "www.pair.com/hubba" 40 +500 -> 540:- 1:a året 500 -> 500:- kommande år. Billigaste kontot (FTP) med egen domän typ "www.hubba.nu" 40 +500 +200(InterNic .nu) +200+100 -> 1040:- 1:a året (varav Setup 240:-) 500 +200(InterNic .nu) +100 -> 800:- kommande år. Billigaste kontot (FTP) med egen domän typ "www.hubba.com" 40 +500 +800(InterNic) +200+100 -> 1040:- 1:a året (varav Setup 240:-) 500 +100 -> 500:- 2:a året 500 +400(InterNic) +100 -> 1000:- kommande år. Avancerat konto med domän typ "www.hubba.com" 120+1600 +800(InterNic) +200+100 -> 2820:- 1:a året (varav Setup 320:-) 1600 +100 -> 1700:- 2:a året 1600 +400(InterNic) +100 -> 2100:- kommande år

Förfrågningar & diskussioner till Ivar