Vilka fiskar hittar jag på fjället?

Harr (Thymallus thymallus)

 

 

 

 
Öring (Salmo trutta)

 

 

 

 
Röding (Salvelinus)

 

 

 

 
Sik (Coregonus)

 

 

 

 
Gädda (Esox Lucius)

 

 

 

 
Abborre (Perca fluviatilis)