Grundattribut

När det kommer till sociala och mentala färdigheter är det helt upp till spelaren och några regler för detta kommer inte att finnas, sålunda kommer du som vampyr endast ha två värden att hålla reda på. Vissa övernaturliga Krafter kommer dock att finnas, men allt sådant förklaras nedan.

Stridsvärde: Hur stark du är i en strid. Styrka, storlek, snabbhet, tur, koordination, uthållighet, tålighet och fingerfärdighet; allt sammanslaget till ett värde för enkelhetens skull.
Människor har i snitt ett värde på två i Stridsvärde, men de kan ha så mycket som fyra-fem.
Definitionen av en människa med Stridsvärde (n) är att han/hon inte vinner en strid mot en människa med Stridsvärde (n+1) ens om han/hon har initiativet och börjar striden, dvs Stridsvärdesskalan är definitivt inte linjär!

Blod: Hur mycket blod du har i dig samt hur mycket blod du kan ha i dig. En vampyr har från början möjlighet till ett blodpoäng, om hon blivit skapad av en relativt klen vampyr. Det värdet ökar dock med cirka ett poäng på tio år, eller för cirka vart 1000ende blod vampyren dricker. Sålunda kan en vampyr på 200 år ha cirka 20 blodpoäng i sig.
Blod är mer ett mått på "livskraft" än på faktisk volym, d.v.s. att när en vampyr dricker ett blodpoäng från en människa dricker den inte allt blod, utan så mycket livskraft som en människa kan förlora utan att dö.
En vampyr kan spendera olika mycket blod per scen beroende på hur pass känslomässigt engagerad den är. En normalt engagerad vampyr kan kanske klämma ur sig ca 1/3 av sin totala blodmängd medan en vampyr som slåss för sitt hela ickeliv eller för sin urgamla kärlek säkert kan spendera allt den har.
En människa har ett blod i sig som inte kan spenderas, så till vida han/hon inte är en Tjänare.