Fönster mot själen

Ett fönster mot min själ
Har jag inga själ att visa dig
Dej, vem som helst eller någon annan
Bara mitt eget
Bara mitt
Fönster mot min själ
Ge mej ett själ att ge dej en inblick där
Dej, vem som helst eller kanske någon annan
Vill behålla det
Behålla intakt
Får inte röras, inte nu... inte än...
Öppna, stänga som jag vill
Mitt eget fönster mot min själ

Av Agneta Granqvist