Om Grå, av ordförande Lars-Åke Karlsson den 19/1-00

En medlem i föreningen gav mig förslaget att skriva lite om föreningen och dess syfte. Han tyckte det vore bra om ordförandes tankar om föreningen fanns nerskrivna någonstans så att medlemmarna vet lite hur denne har tänkt sig föreningen och dess drömmar och mål. Detta tyckte jag var en utmärkt idé, och följaktligen sitter jag nu här och skriver denna utläggning. Jag vill dock påpeka att detta är min syn på föreningen Grå och ingen annans, och att jag hoppas att det blir fler som skriver ner sin syn på föreningen att läsa på hemsidan.

Var skall jag börja? Jo, till att börja med måste poängteras att Grå är en ideell förening som bygger på att medlemmarna engagerar sig och tar ansvar för föreningens verksamhet. Detta medför då att om saker och ting skall bli av i Grå så måste medlemmarna ta tag i saker själva. Det finns ingen som måste göra något i Grå, utan Grås verksamhet bygger på att folk vill och tycker att det är roligt att ta tag i verksamheten. Grås styrelse har tagit på sig uppgiften att samordna verksamheten och hjälpa till så att det fungerar. Styrelsen är helt enkelt spindeln i det Grå verksamhetsnätet. Detta är grunden, som jag ser det, i hela Grås verksamhet: medlemmarna drar igång olika projekt som sedan föreningen väljer att stödja om projekten stämmer överens med föreningens regler och stadgar. Grå blir vad medlemmarna väljer att göra den till.

Som ni säkert förstår så medför denna föreningsform att föreningen blir ganska splittrad, något som vi har försökt att överbygga med hjälp av hemsidor och mejllistor. Det hade varit bra om vi kunde ha någon fast plats som samlingspunkt i form av någon lokal eller liknande. Tyvärr så har våra försök att skaffa ett sådant fast tillhåll för Grå misslyckats, vilket är synd eftersom det försvårar vår verksamhet.

Men det behöver inte bara var till nackdel att vi har en så löst hållen förening, det kan finnas positiva aspekter av det hela också. Möjligheterna till att starta upp något nytt, som till exempel en ny spelargrupp eller ett nytt lajv blir ju mycket stora. Det är bara att gå med i Grå och starta upp det ni vill, under förutsättning att det inte strider mot Grås regler och stadgar, så får ni stöd och hjälp till er verksamhet av föreningen. Mycket praktiskt och enkelt, om jag får säga min mening. Att ha en etablerad förening i ryggen är verkligen inte fel när man skall dra i gång ett nytt projekt, det var faktiskt därför som föreningen startades upp från första början.

Vilka som skall få vara med i föreningen är en annan punkt, och svaret på den är enkelt. Alla skall givetvis få vara med. Alla får vara med och alla får starta upp olika projekt inom Grås ramar. Dock så har olika projekt olika regler, helt enkelt därför att det skall fungera. Reglerna är upp till dem som drar i gång de olika projekten att sätta upp, inom Grås ramar, efter vad som anses vara nödvändigt för att deras projekt skall kunna fungera. Låt mig ta ett par exempel: Det fungerar inte att arrangera ett medeltidslajv om några av spelarna kommer i blåjeans och neonfärgade tröjor. Ett medeltidslajv kräver troligtvis att du skall vara medeltidsklädd för att det skall kunna fungera som medeltidslajv. Det går inte tillexempel inte heller att några personer dyker upp på ett vampirelajv oanmälda när lajvet är planerat till de som anmälde sig en vecka tidigare. Väldigt enkla och för de allra flesta, hoppas jag, självklara regler som måste följas för att saker och ting skall fungera. Arrangörerna måste få ha vissa villkor för sitt arrangemang, annars fungerar det inte.

En tanke som faktiskt var central för mig när jag tog på mig ordförandeskapet för nu drygt ett år sedan var att Grå inte skulle vara en förening där människor blir utfrysta. Jag har själv varit med om att man inte får någon riktig chans att vara med i verksamheten bara för att man är på ett annat sätt eller för att man inte kan lika mycket om verksamheten sedan tidigare. Att man blir utdömd på förhand helt enkelt, innan man fått visa vad man går för. Jag har också varit med om motsatsen, där man fått hjälp, uppmuntran och en rimlig chans att visa vad man går för så att man kan vara med. Mitt mål var att Grå skulle vara en sådan förening som inte dömer ut utan försöker hjälpa i stället. Jag vet inte om jag har lyckats med det, jag hoppas det, men i vilket fall är det något jag kommer att fortsätta jobba med som mål i föreningen.

En sista sak som jag tänkte ta upp är den kritik och det beröm som föreningen har fått. Vissa tycker att föreningen är bra, andra tycker att den är dålig. Jag vet att det går mycket snack om Grå, att alla tycker om att tycka saker om vår förening. Så är det alltid, det är bara naturligt att det blir så eftersom vi alla har olika teorier om hur vi skall förbättra saker och ting, men nu vet ni i alla fall hur jag ser på föreningen och dess verksamhet. Ni vet om mina mål med verksamheten, vad jag strävar mot. Jag försöker faktiskt göra Grå till en bra förening.

Jag hoppas att ni fortsätter att kommentera på föreningsarbetet, för det finns alltid behov av nya synvinklar på saker och ting samt att jag hoppas att ni fortsätter att engagera er i olika projekt inom föreningen, för det är upp till oss allihopa att se till så att verksamheten fungerar.

MVH
/Ordförande Lars-Åke Karlsson

Tillbaka